Unesco-leerstoel AI & Data Science bij De Haagse Hogeschool

Door Jan Roekens | 03-03-2022

‘Artificial Intelligence and Data Science for Society’ heet de leerstoel die Unesco onlangs toekende aan De Haagse Hogeschool. Lampros Stergioulas is de leerstoelhouder die als lector Data Science al geruime tijd praktijkgericht onderzoek rond AI en data science en maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, welzijn en duurzaamheid.

Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum Health Innovation, dat sociale en technologische innovaties inzet om de gezondheid van burgers te bevorderen. De Haagse brengt – naast het Unesco-netwerk – lokale en internationale strategische partners bij elkaar uit het eigen kennisnetwerk, de industrie en de overheid.

AI en data science gaan voor veel vooruitgang zorgen in alle facetten van onze samenleving, zegt Stergioulas: ‘Dat brengt ook een belangrijk ethisch aspect met zich mee. De hele samenleving moet kunnen profiteren van deze vooruitgang. Opkomende AI-technologieën moeten onze samenlevingen en de mensheid als geheel ten goede komen. Wij werken daarom mee aan de internationale ontwikkeling van ethische kaders voor AI. Samen een goede AI-samenleving creëren, dat is het doel. Dat is ook een prioriteit van Unesco.’

De leerstoel is voor vier jaar aan De Haagse Hogeschool toegekend. Deze termijn kan telkens opnieuw met vier jaar worden verlengd door Unesco.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?