VS geeft waarborgen rondom privacy EU-burgers

Door Jan Roekens | 20-10-2022

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn handtekening gezet onder een besluit om de privacyrechten van EU-burgers te waarborgen, speciaal waar het gaat om inwinnen van inlichtingen door de VS.

In het uitvoeringsbesluit worden de stappen weergegeven die de VS zal nemen om de afspraken over gegevensbescherming van data van Europeanen na te komen.

Het kader werd in maart 2022 aangekondigd door Biden en voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen en beschrijft de wettelijke basis voor trans-Atlantische gegevensstromen. Die basis moet de zorgen van het Europees Hof van Justitie wegnemen. In juli 2020 had het Hof een eerdere afspraak voor gegevensverwerking tussen de VS en de EU nietig verklaard vanwege onduidelijkheid over het toezicht van de Amerikaanse overheid op persoonsgegevens die vanuit de EU worden doorgegeven.

Het Amerikaanse uitvoeringsbesluit geeft Europeanen de mogelijkheid verhaal te halen als zij vermoeden dat hun persoonsgegevens zijn verzameld op een manier die in strijd is met de Amerikaanse wetgeving.

Inlichtingen worden alleen worden verworven binnen het kader van streng omschreven nationale veiligheidsdoelstellingen, en met inachtneming van privacy en burgerlijke vrijheden van alle personen, ongeacht hun nationaliteit of land van verblijf.

Het besluit past binnen het streven van de Europese Commissie om meer rechtszekerheid te bieden aan bedrijven die gebruikmaken van standaardcontractbepalingen rond het overbrengen van persoonsgegevens van de EU naar de VS.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?