Obstakels voor verduurzamen woning

Door Redactie Daily Data Bytes | 02-06-2021

Zes op de tien huisbezitters zeggen al iets gedaan te hebben aan de verduurzaming van hun huis en eveneens zes op de tien zijn van plan dat (nog meer) te gaan doen. Maar huisbezitters zien wel obstakels. Vooral de onduidelijkheid van de gemeentelijke plannen en hun eigen financiële mogelijkheden houden ze tegen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie.

Gemiddeld schatten huizenbezitters de duurzaamheid van hun woning in als redelijk tot goed (een 3,5 op een 5-puntsschaal). Een op tien beoordeelt de duurzaamheid van de eigen woning als ‘slecht’. Zes op de tien huisbezitters deden zelf al iets om de duurzaamheid van hun woning te verbeteren.

Eveneens zes op tien willen wel íets doen om het huis te verduurzamen, vier op tien zijn dat niet van plan. Iets meer dan de helft van de huisbezitters die het huis nog niet hebben verduurzaamd, heeft plannen om dit te gaan doen. Eenderde denkt aan het plaatsen van zonnepanelen om het huis duurzamer te maken, een op vijf wil het huis isoleren en een op acht wil stappen zetten om van het gas af te gaan.
Van de huisbezitters die al iets hebben gedaan om het huis te verduurzamen, willen zes op de tien nog meer of andere maatregelen nemen (41% vindt het zo wel genoeg).

Onduidelijke communicatie

Voor huisbezitters die hun huis (nog) niet verduurzaamden is het geld het belangrijkste obstakel (36% zegt het niet te hebben, 28% heeft het er niet voor over). Een belangrijk ander obstakel is dat ze niet weten wat de verduurzamingsmogelijkheden van het huis zijn.
Woningeigenaren die al wel het huis verduurzaamden, noemen vooral de onduidelijke communicatie van de gemeente en daarna een gebrek aan financiële middelen als een reden om niet nog meer maatregelen te nemen.
Voor een minderheid van de huiseigenaren (12%) is het geen kwestie van obstakels: zij zien het nut van (verder) verduurzamen niet in.
Drie op de tien huisbezitters zien geen grote obstakels in het verduurzamen van de woning, ongeacht of ze al wel of nog geen duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen.

Huiseigenaren zijn niet altijd even positief over de rol van de gemeente. Ruim vier op tien huisbezitters vinden dat ze onvoldoende betrokken worden door de gemeente bij de besluitvorming over de warmtetransitie. Ruim de helft vindt dat ze niet voldoende informatie krijgen van de gemeente over hoe ze van het gas af kunnen.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?