2023 GRIT Insights Practice Report – Kwaliteit blijft leidend

Door Jan Roekens | 18-04-2023

Er is weer een nieuw GRIT-rapport: The GRIT Insights Practice. Het geeft een overzicht van de stand van zaken en schetst de trends bij zowel opdrachtgevers als bureaus. Speciale aandacht is er voor de nieuwe rol van insights-teams, de technologische ontwikkelingen en de wijze waarop insights het onderzoekslandschap veranderen.

In 2022 gaf de sector blijk van een gezonde bedrijfsvoering. Er is groei en er wordt geïnvesteerd. De resultaten mogen dan variëren per segment (zowel bij opdrachtgevers als bij klanten), maar in het algemeen gaat de sector tegen de wat sombere economische en financiële trend in.

Kwaliteit blijft leidend voor opdrachtgevers als het gaat om de selectie van methoden voor het opbouwen van insights, met kosten/prijs en snelheid als belangrijke secundaire factoren. De voordelen van een innovatieve aanpak en schaalbaarheid worden echter steeds belangrijker, en dat is een verder bewijs van de door technologie gedreven transformatie van de sector. Omdat de definitie van ‘kwaliteit’ kan variëren op basis van project- en organisatiebehoeften, moeten bureaus wel tonen dat hun tools effectief zijn in meer toepassingen.

De meeste ‘afnemers’ zijn geïnteresseerd in zeven methodologieën, maar slechts de helft daarvan of minder gebruiken ze ook echt. Hoewel dat gebruik dus relatief laag kan zijn, blijft de interesse groot in meer toekomstgerichte (en -bestendige) benaderingen. Bureaus die zich daarop richten zouden wel eens bereidwillige opdrachtgevers kunnen vinden.

De sector blijft evolueren van servicegericht naar technologiegestuurd. Met veel nieuwkomers in de markt verschuiven de prioriteiten van opdrachtgevers van relatie naar reputatie. Opdrachtgevers staan open voor nieuwe partners, dus leveranciers moeten – ook in hun marketing – de nadruk leggen op een positieve reputatie.

Zowel bureaus als bedrijven verhogen hun investeringen in technologie. Analytics is daarbij het belangrijkst voor opdrachtgevers; voor leveranciers heeft beproefde kwaliteit de eerste prioriteit. Over het algemeen investeren opdrachtgevers in technologie die waarde en bruikbaarheid aan data toevoegt, terwijl bureaus het vooral zoeken in manieren om het verzamelen en leveren van data te verbeteren, een dynamiek die de sector al jaren grotendeels kenmerkt.

Velen dachten dat technologie de onderzoekers zou bevrijden van operationele en administratieve taken, om ze zo meer te laten werken aan adviserende en strategische taken. Sinds 2018 heeft GRIT dat bijgehouden, maar helaas is de gedachte geen bewaarheid geworden. In plaats daarvan lijkt het erop dat technologie de bandbreedte en snelheid heeft verhoogd, zonder dat taken zijn geherdefinieerd. Misschien kan AI het dagelijks leven van onderzoekers veranderen, maar tot nu toe is er geen bewijs dat die verschuiving plaatsvindt.

Download het volledige rapport hier.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?