AP krijgt half miljoen voor extra toezicht op cookies en online tracken

Door Jan Roekens | 12-10-2023

Op de site van DMCC wordt dieper ingegaan op de ruimere financiële mogelijkheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), bedoeld om meer toezicht uit te oefenen op cookies en trackingtechnologie. De AP is voornemens het grotere budget in te zetten voor guidance, onderzoek en handhaving.

Een van de gebieden waar de AP toezicht op houdt, is de manier waarop websites en online diensten cookies en trackingtechnologieën gebruiken om gegevens van gebruikers te verzamelen. Het gebruik van cookies en trackingtechnologie kunnen gevolgen hebben voor de privacy.

In een Kamerbrief van 28 september jl. werd aangekondigd dat het extra budget er zou komen. In de startfase (2024-2026) gaat het om € 500.000 per jaar en vanaf 2027 is er structureel € 350.000 per jaar beschikbaar.

Er worden drie verschillende doelen genoemd voor de besteding van het extra budget: onderzoek en handhaving, publiceren van richtlijnen (guidance) en het ontwikkelen van tools om onderzoeken makkelijk(er) te maken.

Bescherming

Het nieuwe budget voor de AP komt voort uit een reeks kamerdebatten over de bescherming van online gegevens. Consumenten zouden problemen ervaren met cookies, zoals een onprettige gebruikerservaring, consentmoeheid, het feit dat het vaak gemakkelijker is om cookies te accepteren dan te weigeren en dat het voor gebruikers vaak niet duidelijk is of en aan wie de verzamelde gegevens worden doorverkocht.

Wetgeving

Het kabinet wil dat de Europese wetgeving op dit gebied wordt aangepast zodat eindgebruikers in één keer kunnen aangeven welke cookies zij wel of niet accepteren. Op nationaal niveau is er volgens het kabinet op het vlak van wetgeving nu niets mogelijk. Daarom zet het in op het verstevigen van toezicht op de huidige wetgeving.

Meer onderzoek

De toekenning van meer budget aan de AP kan gevolgen hebben voor bedrijven. Allereerst zal de guidance er voor zorgen dat eventuele onduidelijkheid over de regels voor het gebruik van cookies wordt weggenomen. Daarnaast zal de AP door het extra budget waarschijnlijk in staat zijn om meer onderzoeken te doen naar organisaties die mogelijk in strijd handelen met de regels omtrent cookies. Dit kan leiden tot meer boetes en sancties voor overtreders.

Al met al, zegt het artikel van DMCC, is dit alles een reden om opnieuw te beoordelen of het cookiegebruik van de eigen organisatie rechtmatig is.

Bron: dmcc.nl

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?