Arbeidsmarkt & corona

Door Jan Roekens | 15-09-2020

Het effect van de coronacrisis op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt is vooralsnog beperkt, zo blijkt uit onderzoek van de Intelligence Group. Veel jongeren en flexwerkers verloren hun baan, maar een groot deel vond ook weer snel nieuw werk. De grootste (gedrags)verandering is te zien bij de arbeidsmarktactiviteit: minder mensen zijn actief op zoek naar (ander) werk.

De mate waarin de Nederlandse beroepsbevolking actief op zoek is naar een baan, is in vergelijking met vorig kwartaal gedaald (-49 duizend personen).

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 is er sprake van een grotere afname (-78 duizend.) Er is weliswaar een toename van mensen die op zoek zijn naar ander werk doordat de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd zijn mensen mét een baan (veruit de grootste groep) juist minder actief geworden.

De werkloosheid is als gevolg van de coronacrisis opgelopen, vooral in juni. Maar het werkloosheidspercentage is met 4,5% nog steeds laag. Waarschijnlijk loopt de werkloosheid in de komende maanden verder op. Het CPB voorziet in haar meest recente prognose (augustus) een toename van de werkloosheid voor 2020 naar 4,4%.

Het aandeel flexwerkers dat verwacht een vast contract te krijgen bij afloop van hun huidige flexibele contract is gedaald in het tweede kwartaal. Niettemin is het percentage (38,4%) nog steeds hoog in vergelijking met voorgaande jaren.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?