Autoriteit Persoonsgegevens keurt AVG-gedragscode NLdigital definitief goed

Door Jan Roekens | 23-03-2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is akkoord met SCOPE Europe als toezichthouder voor de Data Pro gedragscode van branchevereniging NLdigital. Met het aanstellen van SCOPE Europe als geaccrediteerde toezichthouder is de Data Pro Code nu officieel de eerste volledig goedgekeurde AVG-gedragscode in Nederland en de vijfde in Europa.

SCOPE Europe is een internationale organisatie die ondersteuning biedt aan co-regulering in de digitale economie. In 2021 is de organisatie geaccrediteerd als toezichthouder op de EU Cloud Code of Conduct.

Verwerkers van persoonsgegevens die zich willen aansluiten bij de Data Pro-gedragscode, moeten zich laten beoordelen op naleving van de code door toezichthouder SCOPE Europe. Bij positieve beoordeling wordt een bedrijf opgenomen in het openbare register en mogen ze het Data Pro Code label voeren.

Regels voor dataverwerkers

In de AVG is opgenomen dat brancheorganisaties de verplichtingen uit de wet kunnen uitwerken in een specifieke gedragscode. De Data Pro Code spitst zich toe op regels voor verwerkers van persoonsgegevens. Dat zijn bedrijven die in door hun werkzaamheden toegang hebben tot persoonsgegevens van hun klanten. Voor de meeste bedrijven in de digitale sector geldt dat ze verwerker zijn.

Voldoen aan de wet

Bedrijven die de Data Pro Code volgen, leggen vast hoe ze voldoen aan de wettelijke eisen in een zogenoemd Data Pro Statement. Dit document is tegelijk de basis van de standaard verwerkersovereenkomst van NLdigital dat 600 bedrijven vertegenwoordigt. De gedragscode en standaard verwerkersovereenkomst maken het voor klanten van verwerkers makkelijker om te beoordelen of hun leverancier voldoet aan de wet.

De Data Pro Code is opgenomen in het overzicht van goedgekeurde Avg-gedragscodes van de European Data Protection Board.

Bron: Emerce.nl en resellersbusiness.nl

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?