Bedrijven bundelen krachten tegen hackers

Door Jan Roekens | 29-09-2021

Het Financieel Dagblad meldt dat Nederlandse bedrijven op eigen initiatief een waarschuwingssysteem in het leven roepen tegen aanvallen door hackers. Dat is niet alleen ingegeven door veiligheid maar ook omdat de overheid te traag zou handelen, volgens de bedrijven.

Het nog te ontwikkelen systeem moet hacks snel kunnen voorkomen. Nu zijn bedrijven afhankelijk van de informatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie kan echter niet zomaar (en snel) informatie over mogelijke zwakke plakken binnen organisaties en bedrijven delen als gevolg van de privacywetgeving. De kwetsbaarheid van thuiswerksoftware of ‘gaten’ in Microsoft Exchange bij specifieke bedrijven zijn bijvoorbeeld bij de overheid bekend nog voordat een aanval plaatsvindt, maar het ministerie mag dat niet laten weten omdat anders de indruk bestaat dat er door diezelfde overheid wordt meegekeken bij bedrijven.

Een nieuw samenwerkingsverband van bedrijven wil nu dat zwakke plekken snel worden gemeld en het verband deelt daarna even snel de kennis met specialisten en internetproviders.

Bij het meldsysteem zijn verschillende branche- en non-profitorganisaties betrokken, zoals internetproviders (NBIP) de digitale sector (DINL) en Connect2Trust.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?