Bilendi: ‘Wij zien onderzoek als een vorm van kunst’

Door Robert Heeg | 01-02-2024

Sinds 2021 is Bilendi nadrukkelijk aanwezig op de Nederlandse markt. Bij presentaties op het MIE en het Data & Analytics Congres toonde het innovaties die dieper ingaan op de leefwereld van respondenten. Met rijkere, meer authentieke inzichten wil het bedrijf de ambitieuze groeiplannen realiseren.

Luigi Casula

Als toeleverancier op het gebied van technologie en data, met een focus op onderzoek, startte Bilendi in november 2021 in Nederland. Presentaties op het MIE en het hoofdsponsorship van de MOAwards (inmiddels Data & Insights Awards) leverde veel exposure op, aldus Tymon Groenendal, business development manager Nederland. ‘Het MOA-sponsorship was een mooie manier om ons snel te introduceren bij de kern van de marktonderzoekers.’

Binden en motiveren

De focus bij de diverse events ligt altijd op de inhoud en content. Dat wordt op het komende MIE van 13 en 14 maart niet anders, belooft country director Luigi Casula, die verantwoordelijk is voor de gehele Nederlandse organisatie. ‘We staan graag bekend als datacollectie-experts, dus beantwoorden we zulke vragen via inhoudelijke sessies.’ Vorig jaar presenteerde Bilendi op het MIE nog een onderzoek over controlevragen, vertelt hij. ‘Wij streven ernaar om respondenten te bereiken, te binden en te motiveren om hun mening en gevoelens en ideeën te delen. Het vasthouden van hun aandacht is een cruciale uitdaging. Organisaties vallen vaak terug op compensatie-instrumenten, zoals controlevragen. Deze tactiek wordt vaak toegepast zonder aanpassingen aan de onderzoeksopzet, het platform of de survey-ervaring. En dat is essentieel om waardevolle en aandachtige antwoorden te verkrijgen.’

‘Vasthouden van aandacht is een cruciale uitdaging’

 

Het onderzoek belichtte de complexiteit van controlevragen. Deze vragen kunnen bijzonder uitdagend zijn voor bijvoorbeeld respondenten met aandachtsverminderende aandoeningen. Bovendien speelt de manier waarop onderzoekers subjectieve grenzen stellen bij het filteren van resultaten een belangrijke rol. Dit kan volgens Casula leiden tot het onbedoeld uitsluiten van waardevolle inzichten, zelfs van respondenten die actief en betrokken zijn. ‘Een zorgvuldige afweging van deze factoren is cruciaal om de meest representatieve en bruikbare data te verkrijgen.’

Significante verschillen

Een jaar eerder onderzocht Bilendi de impact van verschillende platforms. Uiteenlopende omstandigheden kunnen andere antwoorden opleveren. Omdat belangrijke beslissingen worden genomen op basis van deze gegevens, is het cruciaal om ze met zorg en begrip te benaderen, benadrukt Casula. ‘We focusten op jongeren, een groep die, zoals we om ons heen horen, steeds minder bereid lijkt via standaard surveys hun mening te geven. We vergeleken traditionele surveys en de gamified survey tool BeVox met Bilendi Discuss, ons kwalitatieve onderzoeksplatform met daarin AI-moderatie en AI-analyse. De resultaten toonden significante verschillen in deelnamebereidheid, drop-out, respondentprofielen, de lengte van open antwoorden en de kwaliteit ervan.’

‘Data zonder context, kan misleidend zijn’

 

Persoonlijke verbinding

Tijdens het Data & Analytics Congres 2023, presenteerden Casula en Groenendal de workshop ‘The Art of Engaging with Your Respondents’. Daarin onderstreepten ze het belang van het zien van data als mensen met unieke emoties, ervaringen en verhalen. In deze benadering krijgt elk datapunt een menselijke dimensie. Dat is cruciaal voor het stellen van de juiste vragen en het maken van accurate analyses, stelt Groenendal. ‘Data zonder context, kan misleidend zijn. Net zoals je een kunstwerk meer waardeert met kennis van de achtergrond, zijn data-inzichten het waardevolst als je de context begrijpt.’

Tymon Groenendal

Mensen in de zaal konden een QR-code scannen en kregen vragen als: Wat is je vroegste herinnering aan kunst? Op basis van de realtime input maakte een visueel artiest vervolgens schilderijen. Deze artistieke visualisatie diende als metafoor voor de dynamiek tussen respondent en onderzoeker, en versterkte het idee van de symbiose tussen kunst en wetenschap in kwalitatief onderzoek.

Groenendal: ‘Gedachte erachter is dat wij onderzoek als een vorm van kunst zien. De kunst van engagement is een menselijke ervaring van persoonlijke verbinding. Net zoals een kunstenaar in zijn element moet zijn om authentieke kunst te creëren, stellen respondenten zich pas open in een veilige omgeving, zonder vrees voor oordeel. Pas dan voelen zij zich gewaardeerd en begrepen.’

‘Respondenten stellen zich pas open in een veilige omgeving’

Palet aan methoden

Voor de onderzoeker is de uitdaging om uit een divers palet aan methoden de juiste te gebruiken, aldus Groenendal. ‘Zij hebben de juiste tools, vragen en omgeving nodig. Dit werd geïllustreerd door een vergelijking in onze workshop, waarbij dezelfde vragen in een standaard setting beperkte reacties opleverden, maar via onze kwalitatieve onderzoeksplatform Bilendi Discuss tot rijke en diepgaande antwoorden leidden.’

Om respondenten zo persoonlijk mogelijk aan te spreken gebruikt dit platform voor kwalitatief onderzoek op zowel kleine als zeer grote schaal de Whatsapp-module, legt Groenendal uit. ‘Respondenten krijgen alle vragen en input direct binnen op hun mobieltje, want daarmee communiceren ze dichtbij henzelf, en dus natuurlijker en persoonlijker. Bilendi Discuss is een platform waarmee we een persoonlijke, intieme sfeer creëren voor kwalitatief én kwantitatief onderzoek.’

Iets van niets

Bilendi’s belangrijkste klanten zijn de onderzoeksbureaus. Daarnaast bedient het bedrijf ook universiteiten, onderzoeksinstituten en ziekenhuizen. De afgelopen jaren groeide Bilendi’s internationale omzet van 30 naar 62 miljoen euro. De organisatiedoelstelling voor 2026 is 100 miljoen omzet, aldus Casula. ‘We zitten bij een ambitieus bedrijf in een snelgroeiend segment: hoogwaardige kwalitatieve panels met een focus op geavanceerde marktonderzoekstechnologieën. Vooral het technologische aspect van ons werk groeit enorm. We bevinden ons in een boeiend speelveld en combineren veel aspecten die ik leuk vind; marketing, sales, onderzoek. Het feit dat je van niets, iets kunt creëren is een mooie uitdaging.’

Geïnteresseerd in wat Bilendi en wat andere bureaus en bedrijven je willen vertellen, kom dan naar het MIE op 13 en 14 maart a.s. Alle informatie en kaarten op Home – Data & Insights Event (MIE)

Bilendi is Kennispartner van Daily Data Bytes

Auteur: Robert Heeg,

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?