CBS lanceert dashboard over welvaart

Door Jan Roekens | 09-09-2020

Niet eerder mat het CBS zo’n sterke krimp van de economie als die in het tweede kwartaal. En dat terwijl we tot half maart nog een lange periode van hoogconjunctuur beleefden. Welke impact heeft de crisis op de samenleving, en op onszelf?

Aan het CBS is vanuit het coronaoverleg van de Sociaal Economische Raad gevraagd om met data daar meer inzicht in te bieden. Daarom lanceert het CBS een nieuw dashboard: Welvaart in coronatijd. Voor een negental overkoepelende thema’s wordt daarin de meest recente stand van zaken gegeven met betrekking tot de economie en de samenleving. In dit dashboard wordt een selectie van relevante indicatoren getoond die recente updates hebben gehad en daarmee meer inzicht bieden in de recente crisisperiode. Het CBS werkt eraan voor meer indicatoren frequente updates mogelijk te maken, zodat het actuele inzicht in de komend periode kan verbeteren.

Gezonder

Opvallend in het dashboard: we voelden ons in het tweede kwartaal van dit jaar gezonder. Een hoger percentage mensen dan voorheen rapporteerde de eigen gezondheid als goed of zelfs zeer goed te ervaren. Los van de gezondheid heeft de crisis ook andere effecten op de privésfeer. Zo werden in april en mei maar half zoveel huwelijken en partnerschappen afgesloten als een jaar eerder. Ook het aantal scheidingen liep iets terug. De geregistreerde misdaad lag in het voorjaar een stuk lager dan een jaar eerder.

Historisch

Zowel het consumentenvertrouwen als het producentenvertrouwen in de industrie daalde met historische cijfers. Wel is het producentenvertrouwen na de klap alweer behoorlijk hersteld. Dit herstel trad al aan in het tweede kwartaal, waarin de economie met historische cijfers kromp.

Al dan niet gedwongen door coronamaatregelen nam onze consumptie sterk af. De meeste huishoudens vinden het zinvol om nu te sparen. De woningmarkt is vooralsnog onverstoorbaar. De prijzen blijven stijgen en het aantal transacties blijft op een vergelijkbaar niveau.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?