Datakwaliteit cruciaal voor vertrouwen in de sector

Door Geplaatst door de redactie | 07-05-2024

Datakwaliteit stijgt al enige tijd op de agenda van data- en analyticsbranche. Melanie Courtright, chief executive officer bij de Insights Association, schetst het belang van datakwaliteit voor bureaus en opdrachtgevers – en voor het algemeen vertrouwen in research.

In het dynamische landschap van onderzoek is datakwaliteit heilig. Het opent de weg naar insights en vervolgens naar impact. Datakwaliteit is het fundament waarop het bouwwerk van zinvolle analyse en deskundige besluitvorming staat. Maar het is ook afhankelijk van factoren als nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie, betrouwbaarheid en actualiteit. Dat leidt wel tot beter inzicht, geloofwaardigheid, relevantie en innovatie.

In een tijd waarin vertrouwen bepalend is voor consumentenbetrokkenheid, mogen bedrijven hun activiteiten niet meer baseren op wankele fundamenten. Nauwkeurige en betrouwbare data zijn van onschatbare waarde. Datakwaliteit is ook de drijvende kracht achter flexibiliteit en innovatie. In de wereld van nu is wendbaarheid niet alleen een modewoord, maar een voorwaarde om te overleven. Wendbaarheid maakt innovatie mogelijk, en innovatie gedijt op inzichten.

Raamwerk

Om al deze redenen is het Global Data Quality (GDQ)-initiatief ontstaan, een samenwerkingsverband van wereldwijde verenigingen die zich als taak heeft gesteld een raamwerk te ontwikkelen voor het meten en verbeteren van datakwaliteit. Allereerst is er gewerkt aan een begrippenlijst en aan het schetsen van het onderzoeksproces en het ontwikkelen van tools. Ook zijn er gesprekken gevoerd in en buiten de sector. Die begrippenlijst ligt er nu en ook een aanbeveling over het gebruik van veilige methoden. Verder zijn er richtlijnen voor het ontwerpen van enquêtes en het verbeteren van digitaal onderzoek. Dit kwartaal nog worden twee nieuwe tools gepresenteerd: een Technology Solutions Guide en een Buyer’s Guide. In het derde kwartaal zullen de eerste benchmarks worden gepubliceerd zodat de vorderingen in het verbeteren van datakwaliteit kunnen worden gevolgd.

Meer informatie is te vinden op de site van GDQ.

Bron: research-live.com

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?