De toekomstige rol van de marktonderzoeker

Door Jan Roekens | 28-03-2019

Wat is de overeenkomst tussen een piloot, een regisseur en een waarzegger? Antwoord: het zijn allemaal beroepen met unieke vaardigheden en eigenschappen die bedrijfsmarktonderzoekers zullen moeten bezitten, willen ze in 2025 aangenomen worden als ‘bedrijfsresearcher 2.0’.


Want onze werkomgeving verandert, en dat heeft ook impact op onze rol, zo denken we. Dit is een van de conclusies uit de laatste bijeenkomst van de MOA Circle van donderdag 21 maart 2019.

Onderwerp van discussie van de volgeboekte bijeenkomst voor en door bedrijfsmarktonderzoekers was de rol die marktonderzoekers in de toekomst zullen gaan spelen voor de organisaties waar zij nu (of straks) werken. Ruim 20 enthousiaste vakgenoten – werkzaam bij zeer diverse typen organisaties- gingen samen met dit thema aan de slag in de interactief opgezette sessie.

De bijeenkomst werd begeleid door Hans Lingeman, CEO van Winkle, en Durk Bosma, zelfstandig specialist marktonderzoek en schrijver. Zij startten met een blik op de marktonderzoeker in 2025, zoals de deelnemers dit zelf zien. We blijken ‘onszelf’ meer te zien als een generalist dan als specialist en we gebruiken steeds meer (verschillende) data en databronnen. Daarnaast helpen we marketeers en andere collega’s in de organisatie om zelf onderzoek te doen. Zodat we meer tijd kunnen besteden aan strategisch onderzoek en het geven van (management)advies. De centrale rol voor marktonderzoek blijft daarbij in de kern wel dezelfde: help de organisatie om betere beslissingen te nemen en om klantwaarde te maximaliseren.

Durk Bosma ziet 3 belangrijke rollen/taken voor de marktonderzoeker:

  • Ratio: houdt de stip op de horizon in de gaten (wat wil de organisatie bereiken)
  • Methodologisch geweten: blijf kritisch op de manier waarop je onderzoek ontwerpt, maak optimaal gebruik van beschikbare bronnen, en interpreteer op de juiste wijze
  • Met weinig middelen een groot resultaat / impact behalen (we zijn een soort MacGyver).

Hans gaf een mooi betoog vanuit zijn visie op innovatie. Waarbij er 2 soorten innovaties zijn: incrementeel (95%) en disruptief (5%). Bij disruptief gaat het met name om excitement en delight.
Maar een belangrijke waarschuwing: na een innovatie kunnen je niet achterover leunen. Je moet externe factoren goed in de gaten houden en slim hierop acteren. En laat dat nu juist ook de uitdaging zijn voor ons vak en onze rol als marktonderzoeker binnen onze organisaties. Blijven meebewegen dus.

Na de inleidende presentatie gingen de deelnemers zelf in groepjes aan de slag. De opdracht: schrijf een vacaturetekst voor de marktonderzoeker in 2025. Het resultaat: 4 pitches op basis van deels uiteenlopende, maar toch ook weer veel overeenkomende eigenschappen en vaardigheden die de sollicitanten/marktonderzoekers allen moeten bezitten om hun rol succesvol in te kunnen (blijven)vullen. We kunnen het samenvatten in een vergelijking met 4 andere beroepen:

1. De Piloot: houdt de performance van de organisatie in de gaten, en stuurt vakkundig (pro-actief) bij indien nodig. Onderhoudt op de juiste momenten goed en nauw contact met de ‘verkeersleiding’.
2. De Regisseur: bepaalt de richting van het bedrijf door regie te voeren op alle data- en marktonderzoeksactiviteiten in de organisatie.
3. De Waarzegger: een ‘dataknoper’, iemand die toekomstvoorspellingen kan doen, door data en informatie uit verschillende in- en externe bronnen slim met elkaar te verbinden, hieruit insights te genereren en door het leggen van grotere verbanden te komen tot ‘foresights’.
4. De Directeur Insights: is eindverantwoordelijk voor het genereren, ontsluiten/verspreiden en pro-actief aanbieden van klant- en marktinzichten bij alle relevante stakeholders in de organisatie.

Al met al was het een hele boeiende, inspirerende en bovenal leuke middag bij de Volksbank in Utrecht. Na afloop werd er met een drankje en een hapje nog een tijd gezellig nagepraat. En één ding werd heel duidelijk: ons vak blijft onze passie, met een duidelijk toegevoegde waarde voor de organisaties waar we werken. Ook in 2025!

Marnix de Bruin, 28 maart 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?