D&IN stelt Taskforce Ethisch Kompas in

Door Jan Roekens | 30-11-2023

Het bestuur van het Data & Insights Network wil een Taskforce Ethisch Kompas instellen om daarin te bespreken wat er moet gebeuren met het verzamelen en bewerken van data en insights (waaronder marktonderzoek) binnen de sectoren die veel discussie oproepen, zoals tabak, olie en vlees.

Het bestuur van het D&IN meent dat bureaus hun eigen afweging moeten maken hoe zij omgaan met onderzoek op deze terreinen. Het is niet de bedoeling om een regel op te stellen voor aangesloten leden over welke sector wel en niet acceptabel is. Dat zou ook de vraag oproepen waar de grens ligt. Wel is besloten om een Taskforce Ethisch Kompas in te stellen. Deze taskforce moet antwoord geven op de vraag hoe om te gaan met ethische vraagstukken binnen het vakgebied van data en insights. De taskforce krijgt als doel een visie te ontwikkelen hoe het D&IN ‘guidance’ kan geven aan de bij haar aangesloten leden om die te helpen hun duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Guidance wil volgens het bestuur zeggen: hulp, en geen verplichting. De taskforce brengt een advies uit aan het bestuur van het D&IN.

Als startpunt van de taskforce zouden de 17 sustainable development goals kunnen dienen die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd.

Geïnteresseerde leden die mee willen praten over het ethisch kompas voor de data & insights-sector kunnen een mailtje sturen naar directeur Wim van Slooten, wim@dinetwork.nl.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?