D&IN Taskforce AI van start – meepraten mag!

Door Geplaatst door de redactie | 18-04-2024

Het Data & Insights Network (D&IN) kent sinds half maart een AI-taskforce die in kaart wil brengen wat de hoop en verwachtingen zijn rond AI, maar ook de zorg en vrees van D&IN-leden en andere geïnteresseerden over het gebruik van AI-toepassingen. De community moderator van de taskforce, Finn Raben, doet verslag van de eerste activiteiten. 

Binnen de Taskforce AI zijn er drie trajecten. Er is een kwalitatieve werkgroep, onder voorzitterschap van Henk Noort van StakeholdersLab, die op 2 april van start ging. De tweede is een kwantitatieve werkgroep, voorgezeten door Theo van der Steen van MarketResponse, die begon op 5 april, en er is een online community, die op 18 maart de virtuele deur opende voor iedereen die wil meepraten over de AI-revolutie in de branche.

Uiteindelijk zal de taskforce alle input beoordelen en aanbevelingen doen aan het D&IN-bestuur voor mogelijke wijzigingen of aanvullingen in de gedragscode. Doel is om het vertrouwen van consumenten in de sector te (blijven) versterken.

Spannend

Een van de eerste dingen die aan de community werd gevraagd, was met één woord te beschrijven welke gevoelens men had bij AI in de sector, en daar kwam dit uit:

De interessantste bevinding is dat de meeste vakgenoten nieuwsgierig en enthousiast zijn over de potentie van AI, ook al zijn er zorgen. Het bewijst ook weer de kracht van de Nederlandse markt als innovator. Dezelfde vraag werd de afgelopen weken gesteld aan Ray Poynter van NewMR en zijn AI-community om zo een vergelijking te kunnen maken tussen Nederland en de wereldwijde onderzoeksgemeenschap. En dat leverde dit overzicht op:

Goed om te weten:

1. De steekproef voor de NewMR-meting is 400+, de D&IN-gemeenschap telt minder dan 50.

2. De NewMR-gemeenschap vertegenwoordigt meer ‘early adopters’ in de tech- sector van de branche;

3. Het is niet duidelijk hoeveel van Poynters Europese deelnemers in het VK wonen en werken, en hoeveel in Europa; dat is belangrijk om te weten vanwege de bekendheid met de AI-wetgeving en de implicaties ervan in Europa.

Meer tijd om te denken

De data van NewMR-volgers wijzen uit dat men AI al op veel manieren inzet, terwijl wij Nederlanders meer willen testen en beoordelen, voordat we ‘live’ gaan. We mogen dan wel digitale innovators zijn, we doen dat kennelijk ook heel behoedzaam. Daar komt bij dat de positieve feedback van onze community zich concentreerde rond de voordelen van tijdsbesparing, automatische transcriptie en vertaling, en snelheid van concept-tekstrapporten, wat onze beroepsgroep natuurlijk wel meer ‘denktijd’ oplevert.
Er werd ook een zeer interessante vraag gesteld over het energieverbruik, en of we ons realiseerden hoeveel energie een AI-dienst nodig heeft? Wie daar een antwoord op weet, moet zeker reageren bij de community (zie eind artikel).
De kritische feedback concentreerde zich rond drie hoofdthema’s: a) menselijk toezicht; b) transparantie (trainingsgegevens, algoritme, toeschrijving van gebruik) en c) duidelijke sancties voor misbruik. Wat dit laatste punt betreft, werd verwezen naar het recente geval van onrechtmatig gebruik van gezichten van beroemdheden in pornografisch videomateriaal.

Informatie én meedoen

De community gaat door tot eind april, en tot die tijd houden we je van de uitkomsten op de hoogte.

Wil je lid worden van community en meepraten over allerlei AI-onderwerpen, meld je dan hier aan.

Auteur: Finn Raben, oprichter Amplifi Consulting en Community Moderator van de D&IN Taskforce AI

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?