Expertise Center (5): adviseren, trainen, netwerken

Door Jan Roekens | 21-01-2019

De MOA werkt aan het Expertise Center, een kennis- en adviesinstituut dat opdrachtgevers bijstaat in het veranderende onderzoekslandschap. Els Molenaar is er voor de MOA volop mee bezig en ze bezoekt opdrachtgevers om het Center toe te lichten en de behoefte van organisaties te peilen.


Tekst Els Molenaar

In een wereld met een overvloed aan data en weinig capaciteit om daar de juiste insights uit te halen, zou je verwachten dat binnen organisaties onderzoek- of insightsafdelingen uit hun voegen groeien. Het tegendeel is waar. De meeste afdelingen nemen in omvang af en de insightprofessional moet in veel gevallen nog duidelijk(er) maken waar de toegevoegde waarde van de functie ligt. Vanuit de wens meer klantgedreven te zijn en de klant meer bij innovatietrajecten te betrekken, is insightmanagement gedemocratiseerd, ‘de klant is van iedereen’. Om fact-based beslissingen te kunnen nemen, horen toegang hebben tot klantdata en met insights kunnen werken inmiddels tot de standaarduitrusting van marketeers. Dit betekent dat veel (voormalig) insightspecialisten vandaag de dag een belangrijk deel van hun tijd aan het opleiden van hun collega’s besteden, want de behoefte aan training en opleiding is enorm en de kennis over de do’s and dont’s bij marktonderzoek en data-analyse is beperkt. Dezelfde beweging is bij veel marktonderzoekbureaus te zien. Het geven van trainingen en workshops vormt een groeiend deel van hun aanbod. Dat leidt ertoe dat insightprofessionals anderen opleiden om het werk te doen, daar waar ze zelf veel beter en sneller zijn. Je kunt je dus afvragen of hier nou waarde wordt toegevoegd of juist verloren.
Duidelijk is dat goed insightmanagement binnen veel organisaties ondergewaardeerd wordt. Binnen de MOA wordt veel met opdrachtgevers gesproken om te kijken hoe de MOA vanuit haar rol als Expertise Center insightmanagement beter op de kaart te zetten.

1 Adviseren

Bij de leden van de MOA is ongelofelijk veel kennis aanwezig. De MOA wil experts aan zich binden om deze kennis beter te ontsluiten en toegankelijk te maken voor leden en partners van de MOA. De expertise reikt van de noodzaak tot datakwaliteit tot de waarde van nieuwe methoden en technieken, of het signaleren van nieuwe trends in het steeds breder wordende vakgebied. De onderwerpen waarover kan worden meegedacht zijn divers; van de ontwikkelingen bij digital analytics tot het opleidingsprogramma van toekomstige marketeers. Experts kunnen worden ingeschakeld om de organisatie van insight- en datamanagement onder de loep te nemen of te adviseren over de benodigde competenties van insightprofessionals. Om de toegang tot advies te verlagen en gericht te weten waar eventueel extra kennis nodig is, ontwikkelt de MOA momenteel een quick scan, die snel en makkelijk inzicht kan geven in de ‘volwassenheid’ van data- en insightmanagement in organisaties.

2 Training en opleiding

In een vakgebied in ontwikkeling, waar de noodzaak tot integratie van marktonderzoek en data-analyse volop aanwezig is, zijn goede opleidingen nodig ten behoeve van kennis om het brede domein van insightmanagement verder te professionaliseren en organisaties telkens weer bewust te maken van de waarde van inzicht in menselijk gedrag. Binnen de MOA zijn opleiders druk bezig om dergelijke waardevolle trainingen te ontwikkelen. Dit zijn zowel vakinhoudelijke opleidingen als competentiegerichte trainingen en workshops, niet alleen voor junioren en medioren maar ook op seniorniveau. Om de waarde ervan te benadrukken zullen deze opleidingen gecertificeed worden.

3 Netwerk

Vanwege alle ontwikkelingen, die vragen om herdefiniëringvan het toevoegen van waarde, wordt de wens om ervaringen met vakgenoten te delen steeds groter, ook om anderen die binnen data- en insightmanagement werkzaam zijn te ontmoeten, om de dilemma’s te bespreken en van elkaar te leren. Er is behoefte aan een onafhankelijk platform, buiten de context van de eigen organisatie, waar je kennis en ervaring op kunt doen om die vervolgens in de eigen organisatie toe te passen. Het gaat zowel om kennisdeling tussen opdrachtgevers onderling en tussen bureaus (waarvan de diversiteit alleen maar toeneemt) als tussen bureaus en opdrachtgevers. De MOA wil o.a. door het organiseren van bijeenkomsten een ontmoetingsplatform zijn, waar iedereen die een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering van data- en insightmanagement zich thuis voelt. «

 

Dit artikel is overgenomen uit Clou magazine© nr 91, februari 2019.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?