Expertise center (8): data-literacy skills gevraagd!

Door Jan Roekens | 12-09-2019

De MOA werkt aan het Expertise Center, een kennis- en adviesinstituut dat opdrachtgevers bijstaat in het veranderende onderzoekslandschap. Els Molenaar is er voor de MOA volop mee bezig en ze schrijft erover in ClouToday. Deze keer over data-literacy.


Tekst Els Molenaar

Je hoeft het nieuws nauwelijks te volgen om te weten dat de hoeveelheid data die we achterlaten enorm is en de komende jaren alleen maar zal toenemen. Alles wordt ‘smarter’, overal wordt over onze veiligheid met camera’s gewaakt en laten we onze fingerprints online en vooral via social media overal achter. Al deze data wordt geregistreerd (en soms verkocht) waardoor organisaties steeds diepgaander inzicht krijgen in consumentengedrag. Ik heb de afgelopen periode met data- en insight professionals, werkzaam in diverse organisaties, gesprekken gevoerd welke rol de MOA als Expertise Center moet gaan spelen. Uit deze gesprekken komt overduidelijk naar voren dat organisaties op dit moment vooral waarde hechten aan:

● Steeds diepgaander ontginnen van de toenemende hoeveelheid data;

● Snel en succesvol innoveren.

Volgens Gartner zal er behalve in het ontginnen van data, de komende jaren flink geïnvesteerd moeten worden in data-literacy om op basis van de juiste insights te kunnen bepalen welke innovaties wel en welke niet succesvol zijn. Gartner verstaat daaronder: ‘The ability to read, write and communicate data in context, including an understanding of data sources and constructs, analytical methods and techniques applied – and the ability to describe the use case, application and resulting value.’

Datagoudmijn

Gartner voorspelt dat met de toenemende ambities van organisaties om data-gedreven te worden, op korte termijn 80 % van de organisaties aan de slag zal gaan om de data literacy-skills van hun medewerkers te vergroten. Hoe lees je data, hoe analyseer je ze en hoe communiceer je daarover? Immers als je data niet kunt vertalen naar relevante informatie, wordt ook een data goudmijn waardeloos. Analisten realiseren zich steeds meer dat als het belang van data toeneemt, zij zich moeten bekwamen in het overbrengen van de inzichten die ze uit die data halen om besluitvorming te ondersteunen.

Tegelijkertijd blijkt uit de gesprekken die het MOA Expertise Center voerde dat professionals die de organisatie van de juiste data en inzichten willen voorzien, in veel gevallen niet met elkaar samenwerken en ‘elkaars taal niet spreken’. Gartner beschouwt data-literacy als het leren van een ‘second language’ en voorspelt dat als iedereen in een organisatie die taal beheerst, de besluitvorming op basis van data, enorm zal toenemen en verbeteren.

Champions

Ik ben benieuwd welke rol marktonderzoekers hierin gaan vervullen? Marktonderzoekers zijn de experts in het lezen, analyseren en communiceren van data. Zij zijn als geen ander in staat om data te vertalen naar inzichten, hebben zich sterk bekwaamd om bondig, visueel en verhalend te presenteren en zouden dus de data-literacy-champions binnen organisaties kunnen worden.

Ik hoop vooral dat alle professionals (digital analisten, UX-specialisten, researchprofessionals), eigenlijk iedereen die zich bezighoudt met insight management, elkaar vaker opzoekt om deze uitdaging samen te onderzoeken. Hoe kun je elkaar versterken, hoe kun je een positie verwerven om de data-literacy in je organisatie te vergroten? Juist door mijn rondtocht langs een grote diversiteit aan organisaties valt me op dat iedereen met dezelfde thema’s bezig is, behoefte heeft om daar met andere professionals over te sparren en zich daar niet of nauwelijks de tijd voor gunt. En dat is ontzettend jammer want er valt een hoop van elkaar te leren, zowel binnen organisaties als zeker ook daarbuiten. «

Els Molenaar was tot 2017 CEO van Blauw Research en staat sindsdien met Blooming-org organisaties in transitie, met raad en daad bij.

Dit artikel is overgenomen uit Clou magazine© nr 94, oktober 2019.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?