Gaia-X heeft Nederlandse hub

Door Jan Roekens | 05-07-2021

Gaia-X, het Europese initiatief om een data- en cloudinfrastructuur te ontwikkelen waarbij data-soevereiniteit geborgd kan worden, heeft sinds vorige week een Nederlandse hub. Dit is aangekondigd door TNO dat als coördinator van de hub optreedt.

De hub gaat invulling geven aan het Nederlandse standpunt over de Europese data- en cloudinfrastructuur. Vanuit de hub wordt kennis uitgewisseld en worden use cases opgezet. Zo wordt voor verschillende sectoren duidelijk hoe data slimmer kan worden ingezet en wat de mogelijkheden van een Europese cloudinfrastructuur en data-opslag voor hen zijn. Verschillende coalities op het gebied van digitalisering ondersteunen al doel en opzet van de Nederlandse Gaia-X Hub. Dit zijn de Data Sharing Coalition (DSC), Online Trust Coalition (OTC), Brainport Industry, Cloud Infra Structure Coalition (CiC), de Dutch Data Center Association (DDA), Dutch Cloud Community (DCC), de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en NEN.

Samenwerking essentieel

Nederlandse Gaia-X leden waaronder TNO, Philips, SURF en Brainport Industries nemen de lead rond zorg, onderwijs en Smart Industry. ‘Deze ontwikkelingen zijn belangrijk voor het Nederlandse en Europese bedrijfsleven en het is cruciaal om hier actief in deel te nemen om op te schalen in een veiligere en efficiëntere data-omgeving’, zegt Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy Officer bij Philips en vice-voorzitter in de Gaia-X Board of Directors.
Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt de Europese ontwikkelingen belangrijk te vinden: ‘Nederland heeft een sterke digitale infrastructuur en uitstekende nationale initiatieven op het gebied van data en cloud. De Gaia-X hub biedt een uitstekende kans om dit samen te brengen. Data is echter niet gebonden aan grenzen, Europese samenwerking is essentieel. Ook op dat vlak zetten we vandaag een belangrijke stap voorwaarts’, aldus Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie.

Soevereiniteit over data

De samenwerkende partijen in de Nederlandse Gaia-X Hub doen een oproep aan de verschillende industriepartijen, publieke organisaties en kennisinstellingen om zich aan te sluiten en samen te werken aan een toekomstige data-infrastructuur op basis van Europese waarden voor Nederland en proactief samen te werken met partijen elders in Europa.

Gaia-X is in 2019 in het leven geroepen om cloud- en edgediensten van aanbieders in Europa te verenigen in een data-infrastructuur met gemeenschappelijke regels, normen en technologieën. Het doel hiervan is het behoud van soevereiniteit over data voor de EU, haar lidstaten, overheden, bedrijven en burgers.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?