Goede informatie geven voor goede beslissingen – Drie bureaudirecteuren in tijden van corona

Door Jan Roekens | 15-04-2020

‘We zijn op de goede weg en we moeten dit samen blijven doen’, zegt Mark Rutte op zijn persconferenties. Voordat we die weg weer echt hebben gevonden, wacht er nog een tijd van onzekerheid en moeten we toch doorgaan. Wij legden drie bureaudirecteuren, Gerben Huijgen (I&O Research), Govert van den Bos (MWM2) en Lucas Hulsebos (DVJ Insights) een aantal vragen voor over de stand van zaken en de vooruitzichten. ‘Dat wordt nog spannend.’


Gerben Huijgen, algemeen directeur I&O Research

Gerben 300Hoe hebben jullie de veranderde omstandigheden aangepakt binnen het bureau zelf?
‘Vanaf 12 maart werken we bijna allemaal thuis. Gelukkig werken we al een tijdje allemaal met laptops, dus technisch was dat geen probleem. In onze interviewunit voor telefonisch veldwerk hebben we de eerste periode nog op kantoor gewerkt (met inachtneming van alle maatregelen). Nu bellen we vanuit huis.
Videobellen met Teams deden we tot voor kort mondjesmaat, nu meerdere keren per dag, zowel met collega’s als opdrachtgevers. Dat gaat verrassend goed. Zelfs een hercertificeringsstraject voor ISO 9001 en 27001 werd door de auditors op afstand gedaan. We hebben onze online koffie- en borrelmomenten om elkaar toch te blijven ‘zien’.
Omdat de omstandigheden onzeker zijn overleggen de managingpartners frequenter dan normaal: twee keer per week. We hebben maatregelen geïnventariseerd en treffen ze wanneer dat nodig is.’

Wat is de weerslag op jullie werk, in aantal en aard van de opdrachten?
‘We hebben te maken met uitstel, maar ook met afstel van onderzoeksprojecten. In een groot deel van onze onderzoeken verzamelen we zelf de data. Niet alleen via ons panel, maar ook face-to-face en op locatie. Dat staat nu ‘on hold’ (o.a. face-to-face-interviews voor de Nemesis-studie voor het Trimbos-instituut) of er vervalt een meetperiode (denk aan het continu-onderzoek op de treinstations voor NS). Waar het kan buigen we de ‘normale’ aanpak, die nu niet mogelijk is, om naar bijvoorbeeld telefonische interviews of een online focusgroep. Nieuwe offerte-aanvragen zijn er wel, bij aanbestedingen zie ik soms ook uitstel. Het is rustiger dan normaal.’

Het is koffiedik kijken, maar hoe zie je de korte- en langetermijnontwikkeling (en -kansen) voor de branche en voor jullie in het bijzonder?
‘Voor de komende weken geldt dat we ruim voldoende werk hebben, vooral in het uitvoeren en afmaken van onderzoeken die al liepen. Bij minder nieuwe projecten wordt het de komende maanden rustiger. Afhankelijk van het moment en de mate waarin maatregelen versoepeld worden is de vraag of we in het najaar voldoende tijd hebben de achterstand weg te werken. Dat wordt spannend.
Van de manier waarop we nu werken zal na corona vast wat blijven hangen. De digitaliseringsslag met videobellen en het belang van online panels veranderen de onderzoeksmarkt.’

Doe je ook (eigen) onderzoek over het coronavirus en de gevolgen voor consument en markt?
‘Wij zien als onderzoeksbureau voor overheid en non-profit bij uitstek een rol voor onszelf. We peilen al regelmatig over maatschappelijke thema’s, dus nu vanzelfsprekend ook over het coronavirus. We lieten zien dat er veel steun is voor de coronamaatregelen van het kabinet, dat nagenoeg alle Nederlanders zich aan de maatregelen houden. Maar ook dat maar liefst een kwart van de Nederlanders zich eenzamer voelt door de crisis (zie ook https://www.ioresearch.nl/actueel/). Bijna alle landelijke media berichtten hierover. Van mensen bij het Rijk krijgen we te horen dat ze onze peilingen met interesse volgen.
Opdrachtgevers weten ons ook goed te vinden voor eigen corona-gerelateerd onderzoek. Dat zijn universiteiten, kennisinstituten, overheden, etc. Als extra service bieden we nu het Corona Continu Onderzoek aan, waarbij opdrachtgevers maandelijks kunnen meelopen in ons (online) landelijk representatieve onderzoek in het I&O Research-panel.’

Govert van den Bos, directeur MWM2

Govert CTHoe hebben jullie de veranderde omstandigheden aangepakt binnen het bureau zelf?
‘Gelukkig hebben we onze IT-infrastructuur uitstekend op orde, dus we konden al vanaf de eerste dag van de lockdown met Microsoft Teams elkaar bereiken. Daarnaast hebben we tal van initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat medewerkers thuis op een goede manier kunnen werken. We hebben beeldschermen en bureaustoelen gebracht zodat men thuis in elk geval lekker zit. Ook hebben we geregeld dat werktelefoons doorgeschakeld werden naar mobiele telefoons en dat ook uitgaande telefoontjes via het telefoonnetwerk van MWM2 kunnen gaan. Zo zijn we voor onze opdrachtgevers nog net zo goed bereikbaar als voor de lockdown.’

Wat is de weerslag op jullie werk, in aantal en aard van de opdrachten?
‘Dat verschilt heel erg per opdrachtgever en de branche waarin deze opereert. Een deel van de onderzoeken loopt gewoon door, een aantal projecten is uitgesteld, maar we krijgen ook extra corona-gerelateerde opdrachten. Voor sommige projecten hebben we alternatieven geboden. Dat gold bijvoorbeeld voor fysieke (groeps)interviews die we nu online afnemen met behulp van video-interviews. Dat deden we overigens ook al lang vóór deze crisis, om bijvoorbeeld lastig bereikbare groepen toch te kunnen interviewen.’

Het is koffiedik kijken, maar hoe zie je de korte- en langetermijnontwikkeling (en -kansen) voor de branche en voor jullie in het bijzonder?
‘Deze crisis laat wat mij betreft zien hoe belangrijk het is om als marktonderzoekbureau een stevige technologische basis te hebben. Veel onderzoeken vonden al online plaats en daar komt kwalitatief onderzoek nu ook bij. Video-interviews hadden hun waarde al bewezen en zullen na de coronacrisis ook absoluut blijven. We zullen ook in de toekomst opdrachtgevers en respondenten minder vaak fysiek ontmoeten. Behalve video-interviews komt er een versnelling op de ontwikkeling van nog meer digitale oplossingen waarmee we naar onze opdrachtgevers en hun klanten kunnen luisteren.’

Doe je ook (eigen) onderzoek over het coronavirus en de gevolgen voor consument en markt?
‘Ja, we doen veel corona-gerelateerde onderzoeken. We zien dat deze heel belangrijk worden gevonden en dat de resultaten daarvan nu ook direct de directies bereiken. Vragen over de impact van corona leven bijvoorbeeld sterk onder financiële dienstverleners. Zij zijn immers bij uitstek in de positie om de portemonnee van de vele getroffen bedrijven en consumenten tijdelijk te verlichten met uitstel van allerlei betalingen als hypotheken en kredieten. Maar ook in hele andere sectoren leeft de behoefte. Neem bijvoorbeeld de uitvaartbranche. Met maximaal 30 personen en 1,5 meter afstand is een afscheid nu toch veel killer en afstandelijker. Hoe kunnen zij nu, of in een wat later stadium, toch een zo mooi mogelijke herinnering creëren?’

Lucas Hulsebos, CEO DVJ Insights

Lucas 300Hoe hebben jullie de veranderde omstandigheden aangepakt binnen het bureau zelf?
‘In de week voor Rutte aankondigde dat o.a. scholen dichtgingen, hebben we iedereen al thuis laten werken. Toen hebben we ook onze strategie bepaald voor de komende maanden. Dit betekent volledig investeren in eigen mensen en klanten en de bereidheid tonen om met onderzoek de markt te helpen. We hebben meerdere studies gedaan en deze kosteloos ter beschikking gesteld aan onze relaties. Doordat we al jaren snel groeien weten we hoe het is om de organisatie snel aan te passen. Voor sommigen die thuiswerken is het lastig om balans te vinden. We accepteren dat en geven iedereen ruimte om dit te organiseren. Bijvoorbeeld: collega’s met kinderen hebben een extra vrije dag op kosten van DVJ om zo druk op gezinnen te ontzien. Daarnaast blijven we investeren in eigen mensen omdat we ons goed realiseren dat zij het verschil maken.’

Wat is de weerslag op jullie werk, in aantal en aard van de opdrachten?
‘Sommige projecten worden uitgesteld of stopgezet, maar er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden. We waren begonnen met het testen van communicatie voor alle grote evenementen. Die zijn uitgesteld. Maar we zien ook dat sommige adverteerders communicatie aanpassen. Om ze te helpen, hebben we meer dan 100 uitingen getest die inspelen op de Corona-crisis. Door meta-analyses bieden we veel learnings en direct een relevante benchmark. Ander voorbeeld is onderzoek op locatie of kwalitatief onderzoek. Jaren geleden ontwikkelden we daar al alternatieven voor, die nu nog relevanter zijn nu veel onderzoek niet meer kan. Veel bedrijven hebben interesse. Ze realiseerden zich niet welke mogelijkheden internet biedt voor grootschalig kwalitatief onderzoek. Belangrijk is dat je niet koste wat kost marges overeind houdt. Wij accepteren dat dit een minder jaar wordt, maar een uitstekend jaar om verder te investeren in wat we doen en hoe we dat doen.’

Het is koffiedik kijken, maar hoe zie je de korte- en langetermijnontwikkeling (en -kansen) voor de branche en voor jullie in het bijzonder?
‘Het zal anders worden. Maar ik heb geleerd te richten op de overeenkomsten en die zullen in vergelijking met vorig jaar groter zijn dan de verschillen.
Mijn langetermijnverwachting is dezelfde als drie maanden geleden. Ja, we komen in een recessie die ook de onderzoeksvraag zal drukken. Ik denk dat bedrijven juist in periode van crisis behoefte hebben aan beter en efficiënt onderzoek. Zolang je als bedrijf blijft investeren in mensen en hen toegevoegde waarde laat bieden. Het gaat erom dat de bedrijven waarmee we werken zien op welke wijze ze kunnen groeien. Het marketingvak wordt daardoor nog interessanter.’

Doe je ook (eigen) onderzoek over het coronavirus en de gevolgen voor consument en markt?
‘Wij begonnen al voor de maatregelen. Daardoor hebben we een benchmark en echte trendlijn. De strategie hierbij is gericht op helpen. We willen onze klanten helpen om – juist nu – beslissingen te nemen. Daarom proberen we steeds relevant te zijn. Niet herhalen wat er al gedaan is. Het gaat er niet om wie de informatie brengt, zolang we als branche maar laten zien dat je goede informatie nodig hebt om beslissingen te nemen.’

 

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?