Gouden kansen bij de zilveren generatie

Door Jan Roekens | 10-12-2019

De bevolkingspiramide van het CBS is zijn oorspronkelijke figuur allang verloren: in tegenstelling tot de vorige eeuw vormen jongeren niet langer de meerderheid. Nederland heeft meer ‘generation silvers’ dan millennials, en in de komende decennia zal het aantal senioren blijven groeien. Marketeers krijgen meer oog voor deze oudere doelgroep, maar de doorvertaling naar een effectieve strategie ontbreekt. Een gemiste kans volgens Pieter Paul Verheggen van Motivaction.


Emma de genieter

Motivaction heeft samen met GreyOcean AGEnSee een andere visie gepubliceerd op het bereiken van de senior consument. Waarom wilden jullie deze doelgroep benadrukken?

‘De Nederlandse samenleving vergrijst. Sterker nog: de komende jaren stijgt het aantal 55-plussers progressief. Binnen deze groep hebben vooral gepensioneer-den een relatief hoog besteedbaar inkomen en veel vrije tijd. Interessante consumenten voor bedrijven dus. Maar veel communicatie spreekt hen aan als een hippe veertiger of als een bejaarde. Ons onderzoek toont aan dat die strategie niet werkt. Er speelt veel in de leefwereld van de 55-plus consument dat deze anders naar de wereld laat kijken. Ze ontwikkelen nieuwe behoeften en hebben andere voorkeuren. Met onze visie willen we marketeers en productontwikkelaars stimuleren om hun beleid beter af te stemmen op de zilveren generatie. We geven daar concrete tips voor.’

Hoe verschilt de leefwereld van de senior consument met die van jongere generaties?

‘Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Nederlandse seniore consumenten zich gemiddeld 12% jonger voelen dan ze zijn. Maar ondertussen heeft een grote groep van hen wel last van kleine pijntjes. Ze zijn bijvoorbeeld eerder moe, wat strammer en vergeten wat meer. Deze groep is bovenmatig geïnteresseerd in hoe ze een gezond leven kunnen leiden en veel van hen zijn bereid hier extra voor te betalen. Ook wordt hun sociale netwerk kleiner. Vrienden vallen op den duur weg en vanaf de pensioenleeftijd zien veel senioren minder collega’s van hun werk. Terwijl sociale structuren belangrijk zijn voor hun gezondheid. Organisaties doen er goed aan om productbeleving te koppelen aan het ontmoeten van anderen. Een mooi voorbeeld zijn klantendagen van reisorganisaties waar reizigers elkaar kunnen ontmoeten. Als het gaat om de doorvertaling naar de visuele boodschap betekent het ook dat afbeeldingen van een senior consument alleen niet effectief zijn.’

Wat is jouw advies voor organisaties die de seniore doelgroep op de juiste manier willen aanspreken met hun marketingstrategie?

‘Verplaats je allereerst in de belevingswereld van de oudere consument. Ook hier geldt dat niet alle senioren hetzelfde zijn. Op basis van zeven drijfveren (soft-spots) hebben we in onze publicatie drie persona’s beschreven die ieder vanuit hun eigen perspectief leven. Door hen gericht te helpen bij hun zoek- en beslissingsproces is er grote vooruitgang te boeken op het gebied van effectieve marketing. Dat vraagt om commitment om hen op maat te willen bedienen.’

Wil jij ook aan de slag met effectieve seniorenmarketing? Je kunt de publicatie nu downloaden via http://bit.ly/zilverengeneratie.

Motivaction is kennispartner van het nieuwe nieuwsplatform de opvolger van Clou. Word ook kennispartner en bereik onze lezers via web, socials en nieuwsbrief met jouw content. Neem contact op met Tjitske Buurman voor meer informatie.

 

Dit artikel is eerder verschenen in Clou magazine© nr 95, december 2019.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?