Haystack Consulting en Nexxt Intelligence kondigen AI-oplossing aan

Door Jan Roekens | 31-08-2023

 

Haystack Consulting en Nexxt Intelligence kondigen een nieuwe technologie aan op het gebied van AI: inca SmartProbe. De technologie is uitgerust met geavanceerde algoritmen en getraind om te reageren op antwoorden op open vragen.

‘Het is tijd om afscheid te nemen van statische vragenlijsten en de werkelijke dialoog te verwelkomen’, zegt Stefan Peters, Strategic Growth Enabler bij Haystack Consulting. ‘inca SmartProbe is een doorbraak in de manier waarop we inzichten verzamelen. Door AI-aangedreven technologie te integreren, veranderen we traditionele vragenlijsten in een dynamische en natuurlijke gesprekservaring die de grenzen van traditionele benaderingen verlegt.’

Echt gesprek

De inca SmartProbe werkt met algoritmen die kunnen reageren op antwoorden op open vragen. Dat gaat verder dan de gebruikelijke vraag ‘Kunt u dat nader toelichten?’, zegt Peters. De technologie genereert relevante en doordachte vervolgvragen, waardoor respondenten dieper kunnen ingaan op hun antwoorden. Peters: ‘Het resultaat is een authentieke uitwisseling die aanvoelt als een echt gesprek, niet als een geautomatiseerde enquête. Tijdens experimenten gedurende de ontwikkeling konden deelnemers niet zeggen of ze met AI aan het converseren waren of niet. Ze waren in de veronderstelling dat mensen de vervolgvragen stelden. Dat zegt veel over de natuurlijke flow van de interacties.  Het is niet alleen gegevensverzameling; het gaat om het bouwen van een connectie.’

Gen Z-slang

In inca SmartProbe is de mogelijkheid opgenomen om tijdens het doorvragen bepaalde onderwerpen te benadrukken of uit te sluiten. Dat voorkomt het doorvragen over onderwerpen die niet verder verkend hoeven worden. Verder bezit de tool de functionaliteit om de gesprekstoon aan te passen aan de doelgroep, of het nu gaat om gespecialiseerde terminologie voor experts of Gen Z-slang.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?