'Het moet ergens over gaan, meer dan ooit' – Drie bureaus in coronatijd

Door Jan Roekens | 03-06-2020

Sinds maandag mogen we weer naar het terras, met 30 personen naar het theater, en hier en daar demonstreren. De sfeer wordt losser, maar we zitten nog middenin het niet-normale. We laten er weer drie bureaus over aan het woord, met v.l.n.r.: Gaby Siera (Beautiful Lives), Tanya Martinus (Magis marketing & research) en Daniella Roymans en Mirjam Paternotte (Mare). ‘Het is tijd om zaken aan te scherpen.’


Gaby Siera, managing partner Beautiful Lives

Wat is de weerslag op jullie werk, in aantal en aard van de opdrachten?
‘De onzekerheid die je overal zag in de maatschappij weerspiegelde zich in eerste instantie ook in onze opdrachten. Onzekerheid bij opdrachtgevers en de omschakeling naar remote werken betekende uitstel van een aantal projecten, en een aantal grote voorstellen werd in de eindfase ‘on hold’ gezet. Nu zie je dat er langzaam maar zeker meer beweging komt, maar we zijn zeker nog niet terug bij de omzet van ons eerste kwartaal.
Mooi is dat al onze online oplossingen, zoals de BL Campfire-community, onze online ideation-aanpak en AI-tools, veel sneller relevant werden voor de Nederlandse markt. Tot dan toe zetten we die met name in bij internationale projecten. Dus in die zin konden we heel vlot schakelen en brengt zo’n crisis ook weer wat mee. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we de ontwikkeling en positionering van een aantal van onze eigen oplossingen versneld hebben.’

We komen uit de lockdown, maar er blijft onzekerheid. Hoe zie je de ontwikkeling (en -kansen) voor de branche en jullie zelf in de tweede helft van het jaar en erna?
‘Zonder pessimistisch te willen zijn, dat zit niet echt in mijn aard, gaan 2020 en 2021 pittige jaren worden voor de branche. We zien opdrachtgevers budgetten bevriezen en de economische vooruitzichten zijn natuurlijk ook niet rooskleurig. Ik denk dan ook dat er in het algemeen nog een zwaar half jaar aankomt wanneer straks alle regelingen vanuit de overheid aflopen.

Beautiful Lives is gelukkig ‘crisisproof’ georganiseerd. We hebben een slim en betrokken team, sterke online oplossingen en zijn goed in creatief denken. Ik vind het zelf heel leuk dat we projecten steeds meer hybride opzetten. Innovatietrajecten waarbij we ideation gelijktijdig vanuit ons coronaproof kantoor en online faciliteren. Onderzoek waarbij we op kantoor met klanten online interviews volgen met tussentijdse werksessies. ‘Flipping the research facility’ noemen we dat. We gaan ervan uit dat we fit genoeg zijn om een lastige tijd goed door te komen.’

Doen jullie onderzoek over de gevolgen van het coronavirus? Wat zijn volgens jullie de belangrijkste inzichten?
‘Misschien is onderzoek naar de gevolgen niet de juiste formulering. We kijken eerder naar de mogelijkheden. Dat doen we op verschillende manieren. De afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld, via onze AI-tools en online gesprekken, het thema resilience geëxploreerd. We zijn ervan overtuigd dat dat heel relevant wordt de komende tijd. Hoe kunnen merken mensen helpen om weerbaar en veerkrachtig te zijn in deze onzekere tijd? Daar organiseren we 9 juni een webinar over. Een aantal weken terug hebben we een webinar georganiseerd met onze Chinese partner. De titel ‘a unique insiders perspective on brands, opportunities and online transformation in China’ spreekt voor zich. Daarin zie je o.a. de versnelde ontwikkeling van volledig contactless oplossingen en chains, de uitrol van e-health en de focus op lokale oplossingen, omdat die veilig en dichtbij voelen. Kortom, never waste a good crisis, zullen we maar zeggen!’

https://beautifullives.com/news/ahead-of-the-curve/
https://beautifullives.com/news/the-resilient-consumer/ 

Tanya Martinus, directeur Magis marketing & research

Wat is de weerslag op jullie werk, in aantal en aard van de opdrachten?
‘Wij zijn blij met onze brede focus op non-profit- en profit-organisaties, want zien dat non-profit-organisaties doorgaan met het optimaliseren van hun klantgerichtheid en het monitoren van de klantervaring. We zien bij deze organisaties deels een terughoudendheid, en ze stellen de jaarlijks volgens de overheid verplichte onderzoeken af. Aan de andere kant zijn er organisaties die juist nu willen weten wat de ervaringen zijn om de vinger aan de pols te houden, soms om effecten van genomen maatregelen te zien of als basis voor continu-metingen. Ondanks het feit dat wij deze organisaties niet kunnen bezoeken, zien wij dit niet als belemmering om opdrachten te verwerven. Opdrachten voor profit-organisaties staan ‘on hold’ tot nader order. En dat terwijl er nu meer tijd en aandacht is om zaken aan te scherpen dan wel op zoek te gaan naar ‘new business’. Kortom, het aantal opdrachten is afgenomen en ze zijn meer kwantitatief van aard.’

We komen uit de lockdown, maar er blijft onzekerheid. Hoe zie je de ontwikkeling (en -kansen) voor de branche en jullie zelf in de tweede helft van het jaar en erna?
‘Vanaf nu is het een kwestie van overleven en flink interen. Wellicht dat een deel van de uitgestelde opdrachten in het najaar wordt verstrekt. Veel hangt af van de resultaten van de versoepelde maatregelen en het overheidsbeleid. Dit zal namelijk leiden tot een relaxtere houding van de gehele markt. Maar, de anderhalvemetersamenleving betekent niet dat wij uit de lockdown komen. Het is zelfs een voortzetting van de lockdown. Dus ben ik bang dat als de overheid hieraan vasthoudt, de branche – ondanks goede initiatieven vanuit de MOA m.b.t. kwalitatief onderzoek – een behoorlijke tik krijgt. Aangezien eenieder op elkaar wacht en niemand de eerste durft te zijn, zou het een idee zijn om via pilots te laten zien wat mogelijk is. Ook zou onderzocht kunnen worden wat door corona gewijzigd is en wel/niet zal blijven. Voor 2021 verwacht ik een voorzichtige groei, omdat veel zaken tot dat jaar worden uitgesteld.’

Doen jullie onderzoek over de gevolgen van het coronavirus? Wat zijn volgens jou de belangrijkste inzichten?
‘Onze focus ligt op het verbinden van organisaties met hun klanten. Vanuit dat kader doen wij onderzoek naar de effecten van corona en hierbij gaat het om aandacht voor de klant. Het blijkt dat mensen nog niet echt weten waarover zij zich zorgen moeten maken omdat de toekomst ongewis is. Het valt ons daarnaast op dat het teruggaan naar kantoor voor medewerkers overwegend vanuit de werkgever gewenst wordt, maar werknemers dit lastig vinden. Globaal onderzoek wordt hiernaar wel gedaan, maar vanuit de bedrijven vindt dit mondjesmaat plaats. Terwijl het belangrijk is medewerkers hierbij te betrekken en interessante ideeën te horen over hoe je terugkeert en hoe de werkplek eruit zou moeten zien. Idem voor hoe het onderwijs volgens docenten moet worden vormgegeven. In plaats van over elkaar besluiten en dat vakbonden eraan te pas moeten komen, zouden organisaties medewerkers moeten bevragen en hierover met hen in gesprek moeten gaan.’
www.magis.nl 

Daniella Roymans en Mirjam Paternotte, managing partners Mare

Wat is de weerslag op jullie werk, in aantal en aard van de opdrachten?
‘Corona viel rauw op ons dak maar we waren snel in staat onze draai te vinden in deze nieuwe realiteit. Met ons nieuwe kantoor en faciliteiten kunnen we vol voor online gaan, ook simultaan streamen, tolken en interviewen bij dubbele bezetting. Het team werkt vooral thuis en dat is niet altijd leuk of gemakkelijk, maar het werkt wel. We waarderen het op kantoor zijn – en elkaar weer echt zien – inmiddels op een heel nieuwe manier op de dagen dat we er wél zijn.
We hebben geluk dat we aan het begin van het jaar goed hebben gedraaid, met wat onderhanden werk en een buffer. Onze vaste klanten blijven goed doorkomen; dat hebben we echt als steun ervaren in een onzekere tijd.
Overall hebben we minder projecten uitgevoerd dan we normaliter in twee maanden uitvoeren. Vooral in het begin merkten we dat projecten ‘on hold’ werden gezet en dat er minder aanvragen binnenkwamen. Sinds een paar weken merken we gelukkig dat er meer beweging is. Op dit moment is het aantal projecten en aanvragen nog niet op peil, maar wel weer een stuk hoger dan bijvoorbeeld begin april.’

We komen uit de lockdown, maar er blijft onzekerheid. Hoe zie je de ontwikkeling (en -kansen) voor de branche en jullie zelf in de tweede helft van het jaar en erna?
‘Voor kwalitatief onderzoek zijn de onlinemogelijkheden legio. We merken dat de ontwikkelingen snel gaan en zien dat die op bepaalde vlakken voordelen bieden. Tegelijkertijd merken we ook dat op een aantal aspecten face-to-face-onderzoek echt meerwaarde heeft ten opzichte van de onlinemogelijkheden, hoe goed deze ook zijn. We zien voor de toekomst dan ook een meer hybride vorm van onderzoek voor ons waarbij face-to-face- en online gesprekken worden afgewisseld, om zo in elk traject ‘the best of both worlds’ te bieden.
Voor onszelf hebben we uiteraard ook gekeken hoe we kunnen innoveren. Juist een situatie als deze versnelt het proces van nadenken over het huidige portfolio en hoe je als bedrijf kunt inspelen op de situatie. We hebben daarom niet alleen ons kantoor coronaproof gemaakt, maar lanceren binnenkort ook twee nieuwe producten.’

Doen jullie onderzoek over de gevolgen van het coronavirus? Wat zijn volgens jullie de belangrijkste inzichten?
Naast een aantal corona-‘communicatie-inhakers’ die we voor klanten onderzochten, hebben we ook op eigen initiatief een webinar neergezet (zie link). We keken daarbij met een breed vizier naar trends en consumenten-mindshifts, vooral ook met het oog op de toekomst. Hoe heeft corona veranderd hoe we naar bijvoorbeeld welzijn kijken, of naar ‘purpose’ (zowel die van jezelf als die van merken om je heen)? Wie je bent en waar je voor staat moet ergens over gaan, meer dan ooit. De merken waarbij hun purpose ook echt in het DNA zit, doen daar nu sterk hun voordeel mee.’

https://bit.ly/2yWFRqd 

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?