JIC BRO lanceert buitenreclame bereiksonderzoek ‘BRO Next’

Door Jan Roekens | 26-03-2024

Afgelopen donderdag lanceerde de buitenreclamebranche ‘BRO Next’. Een nieuw bereiksonderzoek, onder toezicht van JIC BRO tot stand gekomen. Daarmee krijgen Out of Home-exploitanten, adverteerders en mediabureaus gedetailleerd inzicht in het bereik van ruim 57.500 reclameobjecten van de tien deelnemende exploitanten.

BRO Next kent een groot aantal verbeteringen ten opzichte van het vorige buitenreclame-onderzoek. Het meest in het oog springt de veel hogere gedetailleerdheid van de data: veel meer en beter gemeten volumes en verplaatsingen van personen. Ook het detailniveau waarop objecten en de kenmerken van passages rondom de objecten wordt vastgelegd, kent een hoge fijnmazigheid. Daarnaast komen er vaker updates beschikbaar.

Dat geldt niet alleen voor de verkeersvolumes, maar ook voor de data uit het Nederlands Verplaatsingspanel (een initiatief van Dat.mobility en Mobidot), aangezien er continu wordt gemeten. Voor digital Out of Home (OOH) betekent dit dat per scherm op uurniveau bereik en contacten kunnen worden vastgesteld.

Bouwsteen

De rijkere datastroom zorgt voor een betere planningsoutput voor OOH. Adverteerders en bureaus worden in staat gesteld om op een gedetailleerd niveau hun campagnes in te plannen op allerlei doelgroepen. Daarbij komt dat er meer exploitanten participeren in het nieuwe BRO. De data van BRO Next wordt net als de data van lezen, luisteren, kijken en online gebruikt als bouwsteen voor de crossmedia-datasets van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Mobiliteit

Het bereiksonderzoek wordt uitgevoerd door drie partijen met verschillende expertises: Dat.mobility, Ipsos OOH en ISBA. Dat.mobility levert de verkeersvolumes voor auto, fiets, openbaar vervoer en voetgangers.. Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) levert van 20.000 respondenten de profielgegevens en hun verplaatsingsgedrag. Door de verkeersvolumes en de paneldata te combineren ontstaat een volledig beeld van de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking.

Eye-tracking

In de classificatietool van Ipsos OOH liggen alle noodzakelijke gegevens vast van de 57.500 objecten. Denk hierbij aan locatie, formaat, hoek en afstand ten opzichte van de weg, eventuele obstakels en verlichting, en de snelheid waarmee het object gepasseerd wordt. Met behulp van eye-tracking wordt bepaald hoe groot de daadwerkelijke kans is dat een passant naar het buitenreclame-object kijkt. Het eindresultaat is een nauwkeurige bepaling van contacten waarmee de bereiksopbouw van campagnes door ISBA wordt gemodelleerd.

JIC

BRO Next is onder auspiciën van JIC BRO tot stand gekomen. Dit is een Joint Industry Committee (JIC) die bestaat uit Outreach (OOH-exploitanten), bvA (adverteerders) en PMA (mediabureaus). JIC BRO ziet het nieuwe onderzoek als een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de branche. Naast de traditionele objecten spelen de digitale objecten een steeds grotere rol.

Vanaf 2 april heeft de markt toegang tot de data.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?