Kabinet zet in op privacy en bescherming persoonsgegevens

Door Jan Roekens | 15-03-2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een brief aan de Kamer het beleid voor digitalisering toegelicht. Essentie is dat privacy en de bescherming van persoonsgegevens grondrechten zijn. Deze rechten staan onder druk in de steeds verder digitaliserende wereld, en het kabinet wil die rechten waarborgen.

In de Kamerbrief zegt het ministerie dat het bereik van dataverzameling toeneemt en daarmee ook de noodzaak tot het beschermen van privacy. Het kabinet neemt stappen om – in aanvulling op bestaande kaders zoals de AVG – privacy en gegevensbescherming verder te versterken. Zo wil het kabinet niet dat gezichtsherkenning wordt toegepast zonder strenge wettelijke afbakening en controle. Kinderen moeten extra online bescherming krijgen tegen niet-passende online reclame en kindermarketing, en kinderen zouden niet online gevolgd mogen worden en geen dataprofielen mogen krijgen.

Digitale identiteit

Het borgen van privacy en gegevensbescherming vergt meer dan (nieuwe) wetgeving, zegt de brief. ‘We moeten ook zorgen dat de bestaande wetgeving goed werkt. Daarom stimuleren we het gebruik van privacy-by-design technologie, bijvoorbeeld bij een breed bruikbare digitale identiteit, en ondersteunen we de invoering van door de AP goedgekeurde gedragscodes en de invoering van certificeringsmechanismen om zo de goede bescherming van persoonsgegevens te bevorderen. Het kabinet zal zich inspannen de naleving van de AVG door de overheid op orde te brengen.’

Toezichthouder algoritmes

Het kabinet zegt niet te aarzelen om waar nodig nieuwe wetgeving te introduceren, ook om de juridische kaders toekomstbestendig te maken, zeker ook in het licht van ontwikkelingen op het gebied van AI, deepfakes en immersieve technologie. Verder wil men investeren in een sterke positie van de Autoriteit Persoonsgegevens, wil men een algoritmetoezichthouder introduceren en de samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders versterken. En, mensen moeten meer toegang hebben tot informatie, advies, begeleiding en rechtsbijstand.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?