MediaTestDag in teken van Simavi

Door Jan Roekens | 13-07-2023

In het kader van de 24ste verjaardag van MediaTest hield het bureau zoals traditioneel de MediaTestDag: onderzoek in 24 uur. Een belangeloos onderzoek dat sinds 2018 bestaat, en deze keer werd uitgevoerd voor Simavi. Die organisatie sprong er met haar maatschappelijke en concrete onderzoeksvragen boven alle inzendingen uit.

Ontwikkelingsorganisatie Simavi strijdt, samen met vrouwen en meisjes in Afrika en Azië, voor toegang tot veilig water, toiletten en een gelijke behandeling. Simavi organiseert in samenwerking met filmplatform Cinetree het HER Film Festival om aandacht te vragen voor de positie van vrouwen.

Simavi wil inzicht in hoe zij hun verhaal (beter) kan vertellen bij HER Film Festival. De onderzoeksvraag heeft MediaTest in een uitgebreid onderzoek onderzocht, waarbij de naamsbekendheid van Simavi én HER Film Festival werden meegenomen. Ook de waardering en het effect van een trailer van HER Film Festival, en hoe de doelgroep over het algemeen denkt over klimaat, waterschaarste en vrouwenrechten, werden onderzocht.

Tijdens een gezamenlijk ontbijt met het team én de klant ten kantore van MediaTest werden de onderzoeksvragen en hypotheses doorgenomen. Hierna stelde MediaTest een plan van aanpak op.

In recordtempo werd een vragenlijst gemaakt en uitgezet onder een groot panel van Panel Inzicht, dat belangeloos haar panel beschikbaar stelde, en onder donateurs van Simavi. Door het grote bereik van Panel Inzicht en de bestanden van Simavi zelf, zaten de onderzoekers binnen een paar uur op een respons van 424 respondenten. Terwijl de online vragenlijst live stond, werden kwalitatieve interviews gehouden met de doelgroep om zo dieper de materie in te duiken. Dat alles leverde een sterke basis op om van start te gaan met de analyse en rapportage.

Het voornaamste resultaat van het onderzoek: er liggen nog veel kansen voor Simavi. Het HER Film Festival kan heel goed gebruikt worden om de naamsbekendheid te vergroten. Ook zijn verschillende thema’s (waaronder klimaatverandering, waterschaarste, vrouwenrechten en meer) naar voren gekomen waaraan Simavi zich kan koppelen om zichzelf sterker te profileren. Kortom: veel concrete punten waarmee Simavi veel winst kan behalen.

Na een analyse van de resultaten werd een rapportage uitgewerkt, en om 22.00 uur werd de dag afgerond met een presentatie voor Simavi. Een chaotische, maar zeer succesvolle dag!

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?