MOA bij Kamercommissie EZK over Covid-19-wet

Door Jan Roekens | 20-10-2020

Op 15 oktober sprak de MOA in bij de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. De aanleiding was de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19. Bekijk de live-stream!

De MOA wees de commissie er al eerder op dat verscheidene MOA-leden al sinds het voorjaar oplossingen proberen aan te dragen in Den Haag ter ondersteuning van het beleid inzake corona, onder meer als het gaat om data over mobiliteit en bewegingen van mensen. Op de voorstellen van de MOA-leden is nauwelijks tot niet gereageerd door ministeries, het RIVM, CBS en andere instanties.

Dhr. W. van Slooten, MOA

Van het gesprek is een live-stream te bekijken. Vanaf 1 uur en 6 minuten na aanvang van de commissievergadering komt de MOA bij monde van directeur Wim van Slooten aan het woord. Daarna kregen de commissieleden de gelegenheid om vragen te stellen.

https://debatdirect.tweedekamer.nl/2020-10-15/economie/oude-zaal/tijdelijke-wet-informatieverstrekking-rivm-i-v-m-covid-19-10-00/onderwerp

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?