MWM2 voert veldtest uit voor Crowdtech met Conversational Survey

Door Jan Roekens | 20-06-2023

MWM2 heeft in opdracht van Crowdtech een veldtest uitgevoerd met Conversational Survey. Daarmee moeten marktonderzoekers online enquêtes volledig als chatgesprekken kunnen uitvoeren. Meer dan de helft van de respondenten – voornamelijk jongeren – zei tijdens de veldtest dat ze Conversational Survey gemakkelijker vonden dan de gebruikelijke methode om aan enquêtes deel te nemen.

Veel doelgroepen willen steeds snellere en gepersonaliseerde interacties via verschillende kanalen zoals social media en chat-apps. Conversational Survey van Crowdtech wil hierop inspelen en stelt respondenten in staat om vragen van een online enquête in de vorm van chatgesprekken te beantwoorden. Crowdtech heeft hiervoor een machine learning-algoritme ontwikkeld dat herkent bij welk vooraf geprogrammeerd antwoord de getypte tekst van de respondent hoort. Indien het systeem niet zeker is, vraagt het om bevestiging van de respondent. Naarmate meer respondenten de enquête invullen, wordt het algoritme steeds slimmer.

Effectiviteit inzichtelijk

Om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van Conversational Survey, heeft MWM2 een A/B-test uitgevoerd. In totaal vulden 315 respondenten een normale online enquête in, terwijl 315 respondenten de Conversational Survey-versie invulden. De condities, waaronder de vragenlijst, de steekproef en de invulperiode, waren identiek. Het onderwerp van de vragenlijst betrof AI en ChatGPT.

Belangrijkste bevindingen:

  • Conversational Survey werd beoordeeld met een gemiddelde score van 8,1, terwijl de gewone online enquête een score van 8,2 kreeg. Dit verschil is niet significant.
  • Vooral jongeren (18-34 jaar) beoordeelden Conversational Survey het hoogst, met een gemiddelde score van 8,3.
  • 55% van de respondenten vond Conversational Survey gemakkelijker dan de gebruikelijke enquête-methode. 35% zag geen verschil en 10% vond Conversational Survey moeilijker. Leeftijd speelde hierbij een rol: 72% van de jongeren vond Conversational Survey gemakkelijker, in vergelijking met 42% van de ouderen (55+).
  • De antwoordpatronen tussen beide methoden waren gelijk. Het maakte dus geen verschil of een respondent deelnam via de online enquête of via Conversational Survey. De respondenten gaven inhoudelijk vergelijkbare antwoorden.
  • Respondenten waren langer bezig met het invullen van de Conversational Survey-versie, met een gemiddelde duur van 3 minuten en 36 seconden, vergeleken met 2 minuten en 39 seconden voor de online enquête.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?