Negen op de tien werkgevers heeft personeelstekort

Door Jan Roekens | 09-05-2023

Werkgevers trekken alle registers open om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden. Ze zetten vooral financiële middelen in. Daarvan is de aanbrengpremie de meest gebruikte. Werkgevers maken zich grote zorgen over de gevolgen van de onderlinge concurrentie om personeel. Dat blijkt uit het onderzoek ′Vissen in een steeds legere vijver’ van werkgeversvereniging AWVN.

Negen van de tien werkgevers heeft last van een tekort aan personeel. Daarbij rapporteren zij een gemiddeld personeelsverloop over 2022 van 12%. De verschillen tussen werkgevers zijn groot. Er zijn werkgevers die nauwelijks verloop rapporteren, terwijl andere werkgevers afgelopen jaar wel 50% van hun personeel zagen vertrekken.

Aanbrengpremie

Om nieuwe medewerkers aan te trekken, is de aanbrengpremie het meest gebruikte middel. Zes op de tien werkgevers zegt deze maatregel in te zetten. Om personeel binnen te halen, zijn werkgevers ook bereid om nieuw personeel hoger in te schalen (45%), een arbeidsmarkttoeslag te geven (21%) of in een hogere schaal te plaatsen (20%).

Het blijkt lastig voor werkgevers om nieuw personeel aan zich te binden, ondanks dat 44% procent ze een vast contract aanbiedt. Mede hierdoor kiezen werkgevers ervoor om extern personeel in te huren. Vier op de vijf werkgevers doet dat.

Inclusiever werven

Ondanks alle inspanningen blijft het lastig om personeel vast te houden. Mede daardoor loopt de werkdruk voor het personeel op, wat eerdere bevindingen uit een onderzoek van AWVN bevestigt over de zorgen van werkgevers en de mentale gezondheid van werknemers.

AWVN signaleert dat werkgevers zich grote zorgen maken over de gevolgen van de onderlinge strijd om personeel. Dit veroorzaakt hoge kosten, een hoog personeelsverloop en verlies van kennis en ervaring. Men realiseert zich dat financiële maatregelen alleen niet voldoende zijn – zeker omdat die niet leiden tot meer mensen op de arbeidsmarkt. Andere, op lange termijn gerichte oplossingen, zijn onder meer arbeidsbesparende technologie, meer uren werken per persoon en inclusiever werven.

Aan het AWVN-onderzoek deden 415 werkgevers mee (ook leden van D&IN). Zij vormen een goede doorsnede van de marktsector in Nederland. Het onderzoek werd gehouden in april 2023.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?