Nieuw personeelsbeleid door verbinding van AI met HR

Door Jan Roekens | 04-04-2024

Recentelijk organiseerde de werkgroep piHuman Catal van het NLAIC een webinar over de integratie van AI met human resources. Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijfsleven deelden samen met AI-specialisaties inzichten over de impact en mogelijkheden van AI voor HR. 

Tijdens de bijeenkomst gingen twee sprekers in op AI en HR: Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum bij Berenschot, en Laurens Waling, Chief Evangelist bij 8Vance.

Hans van der Spek is betrokken bij het jaarlijkse HR-trendonderzoek. Hij verkent de synergie tussen HR en AI, vooral in relatie tot het thema ‘een leven lang ontwikkelen’. Dit thema is cruciaal, zo betoogde hij, gezien de veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak voor medewerkers om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen in het licht van technologische innovaties.

De belangrijkste conclusies uit zijn presentatie zijn samen te vatten in de volgende punten:

  1. Belangrijke HR-thema’s voor 2023 en 2024: Er is een duidelijke focus op werving & selectie, ontwikkeling/scholing en verzuim/arbeidsomstandigheden. Digitale ondersteuning van HR-processen neemt de vijfde plek in. Opvallend is dat de impact van robotisering en digitalisering op personeelsbeleid als minder belangrijk wordt gezien (14de plek). Uit ander onderzoek blijkt dat binnen de boardroom digitalisering hoog op de agenda staat. Het neemt (na arbeidsmarkt en innovatie) een derde plek in.
  2. Impact van digitalisering en AI: Een significant deel van de HR-professionals merkt de impact van technologische ontwikkelingen op hun organisatie, maar slechts een klein percentage begrijpt wat dit concreet betekent voor het personeel. Dit suggereert een kenniskloof over de specifieke implicaties van deze technologieën op HR-beleid en -praktijken.
  3. Digitalisering en robotisering: Veel organisaties richten zich op het verhogen van productiviteit en het opvangen van arbeidsmarktkrapte door middel van digitalisering en robotisering.
  4. Bewustzijn en vaardigheden van medewerkers: TNO- en CBS-onderzoek wijzen op het belang van vaardigheden om met technologische veranderingen om te gaan. Medewerkers die zich onvoldoende bekwaam voelen, ervaren vaker gezondheidsproblemen en hebben een hogere vertrekintentie.
  5. Digitalisering binnen HR: Er is een groeiend gebruik van technologie binnen HR-domeinen, met een focus op het verbeteren van de HR-processen door middel van digitalisering. AI wordt gezien als een kans voor HR, met name in het automatiseren van taken zoals mutaties, controles en loonaangiften. Dit kan HR-professionals helpen zich meer te richten op strategische taken.

Eiland

Laurens Waling illustreerde met behulp van data-analyse van publieke profielen hoe AI kan helpen bij het maken van carrière- en opleidingsvoorspellingen, en hij liet zien wat de correlatie is tussen verschillende beroepsgroepen. Ook haalde hij het zogenoemde ‘HR-eiland’ aan, waarin je wel ziet dat mensen overstappen, maar dat slechts beperkt doen naar andere beroepen. Daar zou HR wel eens kunnen achterlopen op de ontwikkelingen.

Betrokkenheid

Beide sprekers erkenden dat AI niet alleen gaat over het automatiseren van repetitieve taken, maar ook over het creëren van nieuwe mogelijkheden voor unieke en complexe problemen. Om AI succesvol te implementeren is menselijke betrokkenheid cruciaal. 70% van het succes hangt af van aandacht voor menselijke aspecten, zeggen ze. Dat vereist bewustwording en acceptatie van AI door middel van bijvoorbeeld workshops en presentaties, en het bieden van inzicht in mogelijke zorgen.

Congres

De sessie was bedoeld als start van een reeks initiatieven om AI op een mensgerichte manier binnen HR te integreren. Tijdens het Nederlandse AI Congres van 24 april wordt een volgende sessie gehouden, met als titel ‘de wereld van werk en leren in 2024’. Meer informatie (en aanmelden) kan hier.

Bron: NLAIC.com

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?