NMO publiceert Mediatrends 2023

Door Jan Roekens | 21-03-2024

Onlangs publiceerde het Nationaal Media Onderzoek (NMO) de derde editie van NMO Mediatrends. Het rapport is een belangrijke informatiebron voor het bezit en het gebruik van devices voor mediaconsumptie. NMO Mediatrends vormt ook de basis voor de samenstelling van de doelgroepen in de onderzoeken waar panels worden gebruikt (kijken, luisteren en online).

Voor deze derde editie zijn meer dan 10.000 respondenten van 13 jaar en ouder ondervraagd over het bezit en gebruik van media-apparaten en consumptie van video, audio en andere vormen van content. Dit jaar is NMO Mediatrends voor het eerst aangevuld met jaarcijfers vanuit de NMO Print & Merken Monitor, NMO Luisteren, NMO Kijken en NMO Online. De aanvulling van de bereiksonderzoeken levert een compleet beeld van de ontwikkelingen in mediagedrag van de Nederlandse bevolking.

Er zijn lichte veranderingen ten opzichte van de vorige editie. De traditionele, lineaire vormen van mediagebruik hebben iets moeten inleveren ten opzichte van de niet-lineaire, online vormen en platforms. Het kijken, lezen en luisteren gebeurt in toenemende mate online.

Dit jaar brengt NMO ook in beeld hoe het met het gebruik van websites en apps in Nederland gesteld is. De uitgevers die deelnemen aan NMO Online hebben in 2023 met hun websites en apps 92% van alle mensen in Nederland van zes jaar en ouder bereikt. Gemiddeld per maand bereiken deze uitgevers 81% mensen van zes jaar en ouder. Maandelijks komt dat overeen met ruim 15 miljoen personen.

Het rapport NMO Mediatrends 2023 is te bekijken via www.nationaalmediaonderzoek.nl

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?