NPSO lanceert programma 2024 én nieuwe website

Door Jan Roekens | 26-10-2023

Het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd. Het NPSO wil kennis uitdragen over het methodologisch verantwoord uitvoeren van grootschalig sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Voor 2024 staat er een uitgebreid programma op stapel en op 29 november a.s. wordt de jaarlijkse innovatiedag gehouden.

Barry Schouten van het CBS, en een van de oprichters en voorzitter van de kerngroep van het NPSO, zegt over de activiteiten van NPSO: ‘Er is behoefte aan een Nederlands-Vlaams platform dat zich richt op het uitdragen van kennis over het methodologisch verantwoord uitvoeren van grootschalig sociaal-wetenschappelijk onderzoek, vooral ook omdat onderzoeksopzetten en uitvoering vaak specifiek nationale en cultuurgebonden aspecten hebben. We zien daarom uitwisseling op nationaal niveau als een waardevolle aanvulling op internationale bijeenkomsten.’

Communicatiekanaal

Het NPSO heeft ook een nieuwe website. De vernieuwing past in het streven om de activiteiten onder de leden en potentiële leden nog breder te promoten. ‘De website is belangrijk voor het NPSO want dit is los van de mailings die we uitzetten het enige communicatiekanaal met de leden van NPSO,’ zegt Schouten. Op de website worden alle evenementen aangekondigd en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven als lid. NPSO-lid worden is gratis.

Hybride

Met behulp van een onlangs door DESAN Research Solutions uitgevoerd online onderzoek onder leden en niet-leden is het programma voor 2024 vastgesteld. ‘In de enquête werd onder andere gevraagd aan welke opzet men de voorkeur geeft voor een bijeenkomst (online, fysiek of hybride), welke onderwerpen men graag terugziet bij een NPSO-bijeenkomst en of er nog activiteiten zijn die men tot dusver heeft gemist bij NPSO-bijeenkomsten’ aldus Karin Rutten van DESAN, al jaren actief binnen de kerngroep van het NPSO. Het onderzoek gaf de kerngroep duidelijke handvatten voor het toekomstige programma. Zo zal er in de toekomst vaker worden gekozen voor een hybride evenementen, in aanvulling op fysieke bijeenkomsten of online sessies. Verder denkt het NPSO aan het organiseren van gerichte, hands-on-sessies met experts.

Innovatiedag 29 november

Op het programma voor komend jaar staan onderwerpen zoals AI/data-science en survey-onderzoek, privacy by design/privacy enhancement-technieken, citizen-science en survey-onderzoek, het bereiken van moeilijke doelgroepen, het verhogen van respons, multi-device vragenlijstontwerp en mixed-methods.

’Ook wordt dit jaar weer de interessante NPSO-innovatiedag gehouden waarbij jonge (promotie-) onderzoekers vertellen over vernieuwende ideeën en onderzoek in sociaal-wetenschappelijk (survey-)onderzoek,’ aldus Karin Rutten. De innovatiedag wordt gehouden op 29 november a.s. De dag zal hybride zijn, maar aanwezigheid wordt gewaardeerd en gestimuleerd via lunch en borrel. Aanmelden voor dit evenement kan nog tot en met 24 november. Voor programma en gratis aanmelden zie www.npso.net.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?