Onderzoek Ruigrok voor nieuwe SIRE-campagne

Door Jan Roekens | 23-01-2024

Ruigrok heeft onlangs intensief samengewerkt met SIRE aan een onderzoek dat als bouwsteen moet dienen voor de meest recente campagne: ‘Vind je lichtpuntje en durf te hopen’. Het onderzoek leverde inzichten op voor de campagne, die zich richt op het verspreiden van hoop in tijden van uitdagingen.

Het onderzoek diende als fundament voor de verschillende vormen van de campagne, zoals een podcastserie, infographic en video’s. Alle betrokken partijen bij de campagne, inclusief Ruigrok, werkten belangeloos mee.

Belangrijkste resultaten

Het onderzoek bestond uit een online enquête onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. De respondenten voor het onderzoek zijn belangeloos geleverd door Norstat. Nederlanders werd gevraagd naar hun gevoelens van hoop of het gemis daaraan, hun bronnen van lichtpuntjes, en hun behoefte aan meer hoop in de samenleving. Het bleek dat 41% van de Nederlanders niet hoopvol is over de Nederlandse samenleving en dat 62% minder hoopvol is geworden in de afgelopen vijf. 60% is hoopvol over het eigen leven, maar 23% is minder hoopvol geworden. Het gevoel van minder hoop in het eigen leven wordt versterkt door onder andere de politiek, het nieuws, de overheid en sociale media.

De inzichten zijn vervolgens doorvertaald naar praktische tips.

12 tips om hoop te houden:

 • Zoek de verbinding op
 • Denk aan de mooie dingen
 • Je kunt vaak meer dan je denkt
 • Stel jezelf een doel
 • Fantaseer over je hoop
 • Vergroot je weerbaarheid
 • Je mag verdrietig zijn
 • Omarm onzekerheid
 • Oefen dankbaarheid
 • Doe leuke dingen
 • Je kunt alles leren
 • Achter elke angst schuilt een verlangen

Ruigrok is Kennispartner van Daily Data Bytes.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?