Oprichting vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken

Door Jan Roekens | 12-04-2021

Op 6 oktober 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de Kamer uitspreekt de adviezen van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst over te nemen. Dat heeft er in geresulteerd dat er een nieuwe vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken komt. Na de Kamerverkiezingen van afgelopen maart 2021 is de commissie opgericht.

In een toelichting staat meer over de achtergronden van de oprichting:

‘Digitalisering verandert onze samenleving radicaal. Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmen, big data, robotica, quantumcomputers, Internet of Things en de cloud hebben grote gevolgen, zeker in samenhang met elkaar. Deze ontwikkelingen gaan snel en hebben invloed op onder meer de werkgelegenheid, onze veiligheid, de democratie, onze privacy, de verhouding tussen burgers onderling, en tussen burgers en de overheid. De vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) richt zich op de veelheid van ontwikkelingen die zich aandienen. De commissie heeft als doel overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen. Ook wil zij de regie nemen op een aantal overstijgende thema’s die zich breed in de samenleving manifesteren en die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen.’

Bekijk de samenstelling van de commissie.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?