Overheid wil meer visie op generatieve AI

Door Jan Roekens | 17-10-2023

De overheid is druk doende met de ontwikkeling van een visie op generatieve AI. De visie moet een zo breed mogelijke maatschappelijke basis krijgen op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Er vinden nu diverse bijeenkomsten plaats om zoveel mogelijk inzichten en meningen op te halen. Bijvoorbeeld over onderwerpen als de impact van generatieve AI op de zorg en ethiek bij het gebruik van generatieve AI.

In september is met de zorgsector gesproken over de kansen en risico’s van AI, het kabinet is bijgepraat over de impact van de technologie en er is een eerste burgerbijeenkomst geweest.

Zorg

De sectorbijeenkomst over generatieve AI in de zorg werd georganiseerd samen met de Nederlandse AI Coalitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De deelnemers bespraken de kansen voor wetenschappelijk onderzoek, preventieve geneeskunde en verbeterde communicatie met patiënten. De uitdagingen in de zorg zijn groot, en ook hier zou (generatieve) AI oplossingen kunnen bieden, zoals bij het verminderen van administratieve lasten, wachtlijsten en werkdruk. De technologie moet betrouwbaar en privacy-vriendelijk zijn en voor iedereen eenvoudig te gebruiken. Een van de belangrijkste conclusies is dat een arts kan nooit vervangen mag worden door alleen techniek.

Gidsland

Naast het gesprek met specialisten in de zorgsector is recent ook het kabinet bijgepraat over generatieve AI. Staatssecretaris van Huffelen sprak in haar recente speech over de rol van Europa bij de regulering van (generatieve) AI, en Nederland als mogelijk gidsland. ‘In Europa is een heldere behoefte aan regulering ontstaan (…) Europa loopt daarin voorop, en Nederland daarbinnen zeker ook, om deze regelgeving te maken en te implementeren.’

Burgerbijeenkomst

In de bibliotheek van Wageningen kwamen zo’n 80 burgers bij elkaar voor een avond over generatieve AI. Vertegenwoordigers van BZK gaven toelichting op het visietraject en beantwoordden vragen uit de zaal. In breakout-sessies werden kansen en zorgen over generatieve AI besproken aan de hand van maatschappelijke uitdagingen: klimaat, democratie, onderwijs en cultuur. Ook was er een sessie over ChatGPT. Dit najaar worden er meer burgerbijeenkomsten gepland.

Klankbordgroep

De inzichten die zijn opgedaan tijdens de bijeenkomsten worden getoetst aan een klankbordgroep. Die bestaat uit leden met diverse maatschappelijke perspectieven. Het doel is dat de uiteindelijke visie op generatieve AI een zo breed mogelijke maatschappelijke basis heeft. Zorgen zijn er op het gebied van duurzaamheid, ethiek, macht, werken en leren.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?