Stefan Boom – Dynata: ‘Onderzoekers moeten steeds meer aan andere kwaliteiten en skillsets voldoen’

Door Robert Heeg | 05-03-2024

De aanwezigheid van Dynata als hoofdsponsor op het MIE is groter dan ooit, maar de focus ligt dit jaar minder op het promoten van producten en oplossingen, vertelt Stefan Boom, managing director Benelux & Nordics. ‘In plaats daarvan willen we onze positie als inspirator, thought leader, marktleider en cruciale schakel in de onderzoeksketen benadrukken. Dit geldt zowel voor onderzoeks- en mediabureaus als voor eindklanten.’

Hij ziet het MIE als een ideaal evenement om te netwerken met experts, collega’s en (potentiële) klanten, en zeker ook om kennis te delen. ‘Je hebt als bureau natuurlijk innovaties die je graag voor jezelf houdt, maar over de gehele breedte weegt het inspireren van anderen zwaarder, evenals het geïnspireerd raken dóór anderen.’ Hij ziet zulke grootschalige evenementen bovendien als uitgelezen kans voor de jongere generatie onderzoekers om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt, en voor bureaus om nieuw talent te ontmoeten. ‘En als je die mensen vindt, dan wil je ze vasthouden binnen de industrie. Daarbij is kennisdeling buiten je eigen gebaande paden ontzettend belangrijk.’

Teamwork

Dynata verzorgt twee inspirerende sessies op het MIE. Een ervan richt zich op samenwerking binnen teams en hoe je organisaties naar een hoger niveau kunt tillen. Boom vertelt waarom: ‘Budgetten staan onder druk. Je moet méér doen met minder geld, minder mensen, minder resources, of een combinatie daarvan. Daardoor wordt de druk steeds groter op teams om zo efficiënt mogelijk samen te werken en tot een goed resultaat te komen.’

Dat begint altijd met de interne teams bij klanten. Maar tegelijkertijd wordt ook de collaboratie tussen afdelingen en verschillende partijen steeds belangrijker. Dat beperkt zich volgens Boom niet altijd tot eindklant en bureau, maar vaker gaat het ook om de samenwerking met derde partijen die de technologie verzorgen, bijvoorbeeld een data- en panelleverancier als Dynata. ‘Het is steeds minder een verticale keten met opdrachtgevers en onderaannemers. In toenemende mate is het bijna een soort chat, waarbinnen iedereen z’n eigen plaats en rol heeft. Je gaat echt met elkaar om tafel om samen aan een project te werken.’

‘Als je niet genoeg in AI innoveert, dan doen klanten en eindklanten het op een gegeven moment zelf’


Relevant blijven

In een andere sessie debatteert Dynata met vier prominente eindklanten, én de zaal, over de toekomst van de industrie. Thema is: ‘Adapting Market Research for the Future: Strategies for Relevance in a Dynamic World’. Daarin komen uiteraard de mogelijkheden en gevaren van AI aan bod, belooft Boom. ‘Maar we willen het ook breder trekken: wat verwachten eindklanten van hun partners, hoe kunnen zij zich onderscheiden, en hoe zorg je ervoor dat je relevant blijft als bureau?’

Daarmee geeft hij een vervolg aan wat hij twee jaar geleden op de pagina’s van Daily Data Bytes zei: omdat bedrijven steeds vaker een eigen onderzoeksafdeling opzetten, moeten onderzoeksbureaus laten zien dat ze beter zijn dan inhouse-afdelingen. Een uitspraak die sinds de komst van ChatGPT nog zwaarder weegt. ‘Ja, daar zit echt een gevaar voor bureaus. Als je niet genoeg in AI innoveert, niet voldoende vooroploopt in die ontwikkeling, dan doen klanten en eindklanten het op een gegeven moment zelf. En dan wordt het nog moeilijker om relevant te blijven en je te onderscheiden. Heel veel partijen lopen een groot risico de boot te missen op het gebied van AI en innovatie.’

Stroomversnelling

Voor Dynata kwam AI daarentegen niet als een verrassing. De marktleider op het gebied van data en panels is al jaren bezig met machine learning; een eenvoudiger vorm van de huidige kunstmatige intelligentie. ‘Wij pasten dat al toe om datakwaliteit te checken, aan de voor- en achterkant. Inmiddels doen we dat ook realtime met een AI-tool. Op het moment dat respondenten antwoord geven in een survey, checkt de tool of die respondenten wel echt zijn én of ze engaged zijn.’

Boom erkent dat ChatGPT de ontwikkelingen in een stroomversnelling heeft gebracht. ‘Het neemt nu echt een vlucht. Daarin lopen wij nog steeds redelijk voorop, maar je kunt eigenlijk geen seconde stilzitten.’ Toch ziet hij ook taken die AI voorlopig niet of minder goed doet. ‘Ik geloof wel degelijk dat er een rol is weggelegd voor de onderzoeker, met name in het interpreteren van data. Ik denk dat we dat over een jaar of twee jaar nog net zo manueel doen als nu. Chat GPT of Google’s Gemini zijn nog niet perfect. Alleen, als je ziet wat ze nu al in zo’n korte tijd kunnen creëren, dan is het duidelijk dat er straks andere kwaliteiten en skillsets van onderzoekers worden gevraagd.’

Stefan Boom zal dit jaar de officiële opening van MIE’24 verrichten. Geïnteresseerd in wat Dynata en andere bureaus en bedrijven je willen vertellen, kom dan naar het MIE op 13 en 14 maart a.s. Alle informatie en kaarten op www.mie.nl

Auteur: Robert Heeg,

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?