Echte AI zegt de waarheid (en verzint niets zelf)

Door Jan Roekens | 06-07-2023

Artificiële intelligentie is begonnen aan een opmars die voorlopig niet is te stuiten. Maar speelt AI ook een succesvolle rol binnen bedrijven en organisaties? Dat hangt af van het vertrouwen van de medewerkers, betoogt Olaf Lenzmann (chief innovation en product officer bij Market Logic Software) op research-live.

Uit een IBM-enquête van 2022 blijkt dat 84% van de leidinggevenden het belangrijk vindt dat hun bedrijf kan uitleggen hoe je met AI tot beslissingen komt. Simpel gezegd, we moeten een fundament van vertrouwen creëren in het gebruik van AI. Dat wil niet zeggen dat we op voorhand al wantrouwend moeten zijn.

Voor insightsmanagers zijn op generatieve AI-gebaseerde tools een game changer. Ze besparen op de tijd die je meestal kwijt bent aan het in detail doornemen van enorme hoeveelheden informatie. Maar een snel antwoord is niet altijd het juiste, en dat kan een barrière vormen.

Plausibel antwoord

De informatie die sommige grote taalmodellen (LLM’s) bieden, is niet altijd correct. Deze kant-en-klare LLM’s hebben geen toegang tot actuele gegevens, omdat ze alleen zijn getraind op gegevens tot 2021, en ze kennen ook de data niet die de organisatie zelf beheert. In plaats daarvan zijn ze specifiek getraind om het beste en meest plausibele antwoord te geven op de prompt (in dit geval de vraag) die ze krijgen. Zonder kennis of kritische houding is het niet altijd mogelijk om te weten of het antwoord klopt of niet.

Nieuwe vaardigheden

Research- en insightsteams moeten erop letten dat de bronnen die door AI-tools worden gebruikt de juiste data bevatten. Ook moeten de tools getraind zijn in het vermijden van verzonnen antwoorden wanneer ze geen relevante kennis kunnen vinden. AI-tools moet daarom worden geleerd om de volledige context van vragen te begrijpen voordat ze hun kennis aanspreken. Voordat ze een antwoord geven, moeten ze ook controleren of de inhoud voldoet aan de strekking van de vraag, en vooral of de informatie links bevat naar geverifieerde en vertrouwde bronnen.

Verder moeten er technische capaciteiten worden ontwikkeld om niet vast te lopen in onderzoeksprojecten en rapporten die meer bevatten dan woorden alleen. De meeste rapporten bevatten ook informatie in de vorm van gegevensdiagrammen en tabellen. Denk bijvoorbeeld aan creatieve presentaties met allerlei visuele elementen zoals kleurcodering en vormgeving van informatieve graphics. AI-tools moeten dus nieuwe vaardigheden ontwikkelen om de volledige scope aan informatie goed te interpreteren en te presenteren.

Snel aan de gang

Hoewel het opbouwen van vertrouwen tijd kost, gaat vertrouwen verliezen vaak snel. Je hebt daarom een duidelijke strategie nodig bij het werken met AI. Bedrijven kunnen beginnen met wat kleinere projecten, waar de toepassing van AI niet meteen tot risico’s leidt. Je kunt dan wel zien hoe AI efficiency en kennis positief kan beïnvloeden. Gaat dat goed, dan kun je grotere projecten onder handen nemen.

Succesvol gebruik van AI gaat ook over hoe en wat medewerkers erover leren. Je kunt maar beter je AI-programma nu snel starten in plaats van uitstellen, want een groot deel van het succes zit in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden van medewerkers. Je moet vertrouwd raken met de details en nuances van de verschillende AI-tools, hoe ze werken, reageren en zich ontwikkelen.

Ecosysteem

Toekomstige technologieën die insights ondersteunen, zullen veel nieuwe tools voortbrengen die rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Je hebt misschien een tool die hypothesen opstelt voor nieuwe verkoopcampagnes. Die delegeert dat aan een analytische tool die de hypothesen uit elkaar haalt en een serie AI-fact-finders en -factcheckers gebruikt om alle beschikbare informatie te verzamelen om de hypothesen te beoordelen en te verbeteren. Het resultaat kan vervolgens worden doorgegeven aan een AI-tool die de stappen van de campagne voorbereidt. Een creatieve AI-tool kan vervolgens een geautomatiseerd online onderzoek opzetten om creatieve benaderingen te beoordelen en te herhalen, en zelfs A/B-tests uitvoeren op digitale kanalen. En dat alles in lijn met de best practices, merkrichtlijnen en het beleid van het bedrijf.

Het opzetten van zo’n AI-systeem zal van cruciaal belang zijn voor insights-activiteiten, maar dat vereist ook dat insights-managers digitale vaardigheden op AI-gebied ontwikkelen. Pakken we het op die manier aan, dan kan ons AI-ecosysteem creatieve strategieën en opties ondersteunen die gebaseerd zijn op waarheid en niet op fantasie.

Bron: research-live.com

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?