Toptrends in data-science en machine learning

Door Jan Roekens | 10-08-2023

Onderzoeksbureau Gartner presenteerde onlangs op een congres een aantal trends op het gebied van data-science en machine learning (DSML). Het bureau ziet DSML evolueren van voorspellende modellen naar een meer democratische, dynamische en datacentrische discipline. En dat alles nog eens aangejaagd door generatieve AI.

Gartner ziet de volgende trends:

Trend 1: Clouddata-ecosystemen

Data-ecosystemen gaan over van op zichzelf staande software of naar volledige cloud-native oplossingen. Gartner verwacht dat tegen 2024 50% van de nieuwe systeemimplementaties in de cloud gebaseerd zal zijn op een samenhangend clouddata-ecosysteem, in plaats van op handmatige oplossingen.

Trend 2: Edge-AI

De vraag naar Edge-AI zal groeien om de verwerking van gegevens realtime te realiseren, met realtime inzichten, direct zicht op patronen, terwijl ook wordt voldaan aan dataprivacy. Edge AI helpt organisaties ook bij het verbeteren van de ontwikkeling, integratie en implementatie van AI.

Gartner voorspelt dat meer dan 55% van alle data-analyse door neurale netwerken tegen 2025 zal plaatsvinden op het moment van vastlegging in een edge-systeem.

Trend 3: Verantwoordelijke AI

Verantwoordelijke AI verwijst naar de zakelijke en maatschappelijke waarde van producten en diensten, het onderkennen van risico’s, opbouwen van vertrouwen, transparant zijn en verantwoording afleggen. Waar deze zaken nu nog los van elkaar worden bekeken, zal in de toekomst AI een bindende factor zijn.

Trend 4: Data-Centric AI

Data-Centric AI houdt een verschuiving in van een modelbenadering naar een meer datacentrische aanpak om zo betere AI-systemen te bouwen. Data en zaken die daarmee verband houden, zoals toegankelijkheid, omvang, privacy, beveiliging, complexiteit en reikwijdte, komen terecht in een synthetische omgeving, waardoor de druk om echte gegevens te in te zetten wordt verlicht. Dat alles heeft als doel om effectief machine learning-modellen te trainen. Om de realiteit en toekomstscenario’s te simuleren en risico’s af te vangen zullen data voor AI steeds meer synthetisch zijn, zo voorspelt Gartner.

Trend 5: Versnelde AI-investeringen

Investeringen in AI zullen sneller plaatsvinden. Tegen het einde van 2026 zal meer dan 10 miljard dollar zijn geïnvesteerd in AI-startups die basismodellen bouwen: grote AI-modellen die zijn getraind op enorme hoeveelheden gegevens.

Uit recent onderzoek van Gartner blijkt dat de hype rond ChatGPT 45% van de 2.500 geënquêteerde CEO’s heeft aangezet om de AI-investeringen te verhogen. Zeventig procent zegt dat hun bedrijf onderzoek doet naar gebruik van AI, terwijl 19% al in de pilot- of productiemodus zit.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?