VBO en MOA bieden petitie aan over de rolverdeling CBS en marktpartijen

Door Jan Roekens | 04-12-2019

Verening voor Beleidsonderzoek en MOA hebben 3 december jl. een petitie angeboden aan de voorzitter mw. Diks en leden van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Binnenkort voert deze commissie met het VSO overleg over de rolverdeling tussen het CBS en de marktpartijen.


In het kader daarvan komen VBO en MOA, namens 250 innovatieve data-ontwikkelingsbedrijven die bij het MOA aangesloten zijn en de 20 bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen die de VBO vertegenwoordigt, met vier aanbevelingen.

Steeds vaker treffen de leden van VBO en MOA, een CBS dat op de markt met hen concurreert om dezelfde opdrachten voor dezelfde opdrachtgevers. “In de afgelopen jaren kaapte het CBS voor tientallen miljoenen Euro’s aan opdrachten weg (inkomsten buiten de lumpsum die zij van EZK ontvangt). Die opdrachten werden voordien door het bedrijfsleven uitgevoerd. Dat tast het vertrouwen maar ook het investeringsvermogen van de sector aan, kost werkgelegenheid en leidt tot ongewenste marktverstoring. Maar het belangrijkste is dat de huidige positie die het CBS neemt de noodzakelijke samenwerking blokkeert. Dat gaat de vorming van het (door CBS, de Minister en onze leden) gewenste data-ecosysteem tegen, terwijl alle partijen én de samenleving daar juist bij gebaat zijn. Namens onze leden roepen wij uw commissie dan ook op om aan deze praktijk een eind te maken en de kaders te creëren die samenwerking en vertrouwen herstellen”, aldus Wim van Slooten, directeur MOA en dr. Ton Klein, voorzitter van de VBO.

Aanbevelingen kort samengevat:

 1. Handhaaf de wettelijke definitie van het begrip “werk voor derden”.
  MOA en VBO pleiten er voor om het wettelijk onderscheid expliciet vast te leggen in de beleidsregels voor het CBS: wat binnen de lump sum valt, is werk voor het CBS, maar wat daarbuiten valt, geldt als “werk voor derden” waarop de wettelijke waarborgen uit artikel 5 van de Wet op het CBS van toepassing zijn.
 2. Maximeer en handhaaf het aandeel “werk voor derden” door het CBS op de wettelijke 10%
  MOA en VBO roepen daarom op om in de beleidsregels het maximumpercentage voor “werkzaamheden voor derden” van de wettelijk beoogde 10 procent stevig in de beleidsregels te verankeren.
 3. Verzeker de levering van microdatabestanden door het CBS en beschouwopbrengstalsaparte inkomstenbron
  MOA en VBO roepen op om de beschikbaarstelling aan derden van de microdatabestanden waarover het CBS beschikt, als harde verplichting op te nemen in de beleidsregels en de keuze daarover niet over te laten aan het CBS zelf. Deze microdatabestanden zouden tegen dezelfde kosten moeten worden geleverd ongeacht of dit via de markt of door het CBS wordt ontsloten.
 4. Creëer onafhankelijke checks and balances
  MOA en VBO roepen op om het toezicht op en de klachtenprocedures rondom het CBS onafhankelijk van, en dus buiten het CBS te beleggen.

Bron: MOA, VBO, 4 december 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?