VodafoneZiggo eerste partner MOA-Expertise center

Door Jan Roekens | 07-02-2018

Op 20 december jl. tekende VodafoneZiggo – als eerste bedrijf –  een partnership-overeenkomst met het Expertise Center van de MOA. Deze overeenkomst bezegelt de veranderende rol die de MOA wil spelen voor opdrachtgevers en gebruikers van insights.


Tekst Jan Roekens

Achterliggend idee van het Expertise Center is dat binnen organisaties onderzoek en analytics gemeengoed zijn geworden in veel functies. De do-it-yourself tools staan nu open voor elke generalist. De specialist in onderzoek en analytics krijgt daarmee een andere rol. Hij of zij zal binnen de eigen gelederen veel aandacht moeten besteden aan training en ondersteuning van de generalist, wat vaak weer ten koste gaat van de dagelijkse werkzaamheden. De MOA wil juist op dat gebied expertise inzetten. Tegelijkertijd wordt ook voor de specialist de wereld van insights steeds complexer. De MOA wil zich om die redenen uitdrukkelijk gaan profileren als het Expertise Center voor Marketing Insights, Onderzoek & Analytics. De focus ligt op zeven kerngebieden, verdeeld over het hele kennisspectrum van de MOA: competence, insight management, research & analytics, data-quality, data-security, privacy & legal en integrity & ethical.

Voortrekkersrol

MOA-directeur Wim van Slooten is verheugd dat VodafoneZiggo als eerste de stap gezet heeft: ‘Het is erg belangrijk  dat een bedrijf als VodafoneZiggo de voortrekkersrol op zich neemt. Zij werken agile en dat maakt het noodzakelijk dat de onderzoeksexpertise breed wordt  gedragen. Ook de mensen die nu nog nauwelijks een band hebben met onderzoek geef je zo houvast, of het nou om beveiliging van data gaat, om wat je wel of niet met data kunt doen of hoe je omgaat met analytics.’

Stroomversnelling

Het Expertise Center zit nu nog in de opbouwfase. Er worden volop gesprekken gevoerd met mensen die zich als expert aan het programma willen verbinden.  ‘Ze zijn allemaal enthousiast. Het worden eigenlijk de MOA-ambassadors. En naast het aantrekken van experts gaan we dit jaar aan alle opdrachtgevers uitleggen hoe zij kunnen proteren van het Expertise Center.’

De plannen voor het Center ontstonden zo’n twee jaar geleden. Het was een ontwikkelingsproces dat nu in een stroomversnelling komt. ‘In het bestuur van  de sectie opdrachtgevers is er vaak over gesproken en ik ben blij dat we nu stappen maken en dat iedereen ziet dat er behoefte aan is.’

Insights organiseren

Een opdrachtgever die zich verbindt aan het Expertise Center kan een op maat gemaakt pakket afnemen. ‘In het pakket gaat specifiee aandacht uit naar eerste- en tweedelijns hulp, advies, training, toetsing en certificering. Wij willen met het samenstellen van het pakket aansluiten bij de behoefte van de opdrachtgever. Wat we in feite tegen een opdrachtgever zeggen is dat je door het afnemen van het pakket je collega’s toegang geeft tot de kennis die ze nodig hebben op het moment dat het er echt om gaat. En…  ook heel belangrijk, we zorgen niet alleen voor de kennisoverdracht, maar we  helpen bedrijven ook met de organisatie van insights. Je ziet dat heel veel bedrij-ven ermee bezig zijn, maar iedereen zoekt nog naar een goede balans binnen de nieuwe manier van werken. De experts die wij inzetten, hebben dat proces al achter de rug, dus we helpen op die manier op twee gebieden.’ «

Dit artikel is overgenomen uit Clou magazine© nr 86, februari 2018

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?