Vooraf aangevinkte cookiemeldingen gelden niet als toestemming

Door Jan Roekens | 09-10-2019

Voor het plaatsen van cookies is de actieve toestemming van de internetgebruikers vereist. Een standaard aangevinkt selectievakje is dus onvoldoende. Het Europese Hof van Justitie deed 1 oktober jl. uitspraak in de zaak van het Duitse bedrijf Planet49.


Hierin is beoordeeld hoe geldige toestemming voor het plaatsen van cookies eruit moet zien. Websitebezoekers moeten selectievakjes bij cookiemeldingen expliciet aanvinken om cookies te accepteren. Een vooraf aangevinkt vakje bij zo’n waarschuwing staat volgens het Europees Hof van Justitie niet gelijk aan toestemming. De bezoeker moet dus apart toestemming geven voor tracking cookies.

De uitspraak van de zaak Planet49 gaat over een reclameloterij die het Duitse bedrijf Planet49 al in 2013 organiseerde. Deelnemers gaven door deelname automatisch toestemming voor de plaatsing van cookies. De rechter veroordeelt deze praktijk. 

De uitspraak (PDF) leest verder:

“Het is hierbij niet van belang of de informatie die is opgeslagen op de apparatuur van de gebruiker of daaruit is opgevraagd, al dan niet bestaat in persoonsgegevens. Het Unierecht beoogt de gebruiker namelijk te beschermen tegen iedere inmenging in zijn privéleven en met name tegen het risico dat verborgen identificatoren en andere soortgelijke software zonder zijn medeweten zijn apparatuur binnenkomen.”

“Bovendien moet volgens het Hof de aanbieder van diensten de gebruiker onder meer informeren over de vraag hoelang de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang tot de cookies kunnen hebben.”

Hoe de uitvoerbaarheid van het toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt vorm gaat krijgen, is nog niet duidelijk.

Bron: Hof van Justitie van de Europese Unie, 1 oktober 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?