VU en UvA bundelen krachten in AI Taskforce

Door Jan Roekens | 13-02-2024

Sinds eind vorig jaar bestaat binnen de VU en de UvA een gezamenlijke AI Taskforce, een groep van acht experts van beide universiteiten die de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie verkent. Wat doet de taskforce?

In de taskforce komen diverse disciplines samen, van het bèta-domein tot filosofie, en van rechten tot onderwijswetenschappen. In hun rol als adviseurs aan de rectoren streven de leden van de taskforce gezamenlijk naar een gecoördineerde aanpak binnen het universitair onderwijslandschap op het gebied van AI en beleidsvorming.

Elk lid benadert vraagstukken vanuit diens unieke perspectief. Dr. Marjolein Lanzing bijvoorbeeld, gespecialiseerd in techniekfilosofie, richt zich niet alleen op de praktische aspecten van AI, maar belicht ook de menselijke dimensie van kunstmatige intelligentie. Dr. Ilja Cornelisz benadert de vraagstukken vanuit zijn vakgebied in onderwijswetenschappen. In de taskforce opereert prof. dr. Felienne Hermans (die eerder sprak op D&IN-congressen) als hoogleraar Vakdidactiek van de informatica op het snijvlak van techniek en onderwijs: hoe studenten bijvoorbeeld over AI en de digitale wereld kunnen leren.

Werkgroepen

Binnen de taskforce zijn er ook twee werkgroepen actief: de VU-werkgroep en UVA-werkgroep. Elk met een eigen focus en samenstelling ondersteunen ze de taskforce. Onder leiding van Luuk Terbeek (onderwijsadviseur AI & Blended learning) als verbindende factor, wisselen beide universitaire werkgroepen de huidige uitdagingen en best practices met elkaar uit. Onderwijsexperts van het Centre for Teaching and Learning, experts uit de Universiteitsbibliotheek en IT-specialisten maken deel uit van deze actiegerichte en praktischere werkgroepen, waarbij ze allen bijdragen aan het gezamenlijke doel: het ondersteunen van docenten bij AI-vraagstukken in hun onderwijs en het in praktijk brengen van adviezen van de taskforce.

Transparant

Het uitgangspunt is dat de VU en de UvA helder beleid en standpunten communiceren ten aanzien van generatieve AI in het onderwijs, zowel intern als extern. Het beleid en de standpunten bewegen mee met de ontwikkelingen en worden regelmatig en tijdig gecommuniceerd en gepubliceerd, op een plek die vindbaar is voor iedereen betrokken bij het onderwijs (en onderzoek) van de instellingen, maar ook daarbuiten.

De informatie, inclusief beleidsstandpunten, adviezen, transparantieprincipes en relevante updates over beleidsontwikkelingen die zijn afgestemd op de dynamiek van AI-technologie, komt beschikbaar op de websites van beide instellingen.

Bron: vu.nl

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?