Wie wordt ‘Insights Scientist van het jaar 2024’? Ding mee!

Door Jan Roekens | 19-12-2023

Jaarlijks reikt D&IN vakprijzen uit aan bureaus en bedrijven, en aan inspirerende insights professionals die het verschil maken in het vakgebied. Wetenschappers dingen ook mee naar een van de prijzen. Wie wordt Insights Scientist van het jaar 2024? De inschrijving staat nu open!

Door de zorgen om de effecten van klimaatverandering staat het produceren van meer duurzame goederen hoog op de agenda van veel bedrijven. Ook wordt er door bedrijven en overheid regelmatig gecommuniceerd over het belang van duurzame producten. Consumenten reageren ondertussen verdeeld. Er is interesse maar de aanschaf van duurzame producten blijft achter bij de niet-duurzame alternatieven. En er is een quasi-bewustzijn. We kopen wel elektrische auto’s, maar dan ook de grotere en zwaardere varianten, of we kopen LED-verlichting, maar installeren wel meer lampen dan daarvoor (kerstverlichting!). De prijs lijkt bij de consumentenbeslissingen een belangrijke rol te spelen, maar er is ook gebrek aan inzicht bij de consument over de waarde en relevantie van meer duurzame alternatieven. Ook de aanbieders gaan niet vrijuit. Ze stimuleren de overstap naar duurzame en circulaire oplossingen vaak niet actief, omdat ze hun boterham met de huidige producten verdienen. Je kunt dus stellen dat er veel marketing- en communicatie-uitdagingen liggen voor bedrijven en overheid om het gewenste consumentengedrag te bereiken.

‘Sustainable Marketing and Consumer Behavior’

Het is belangrijk om antwoorden te krijgen op de vraag waarom mensen nog niet echt warmlopen voor duurzame producten (wat is de rol van prijs of sociale invloed?) en hoe we duurzaam consumentengedrag bij iedereen (meer en minder welvarend, jong en oud, stedelijk en platteland) beter kunnen stimuleren. Daarom heeft de jury van de Insights Scientist award ‘Sustainable Marketing and Consumer Behavior’ als Topic of the Year 2024 gekozen. Ben of ken jij iemand die een expert is op dit thema en tenminste één, maar liefst meer, goede wetenschappelijke bijdragen heeft geleverd over bovenstaande onderwerpen, draag jezelf, je collega, kennis, vriend of familielid dan nu voor.

Ding mee naar de prijs en lever het volgende in:

1. Een motivatiebrief (maximaal één A4, Nederlands of Engels), met hierin aangegeven waarom je een expert bent op het gebied van ‘Sustainable Marketing and Consumer Behavior’ en op welke wijze je moeite doet om een brug te slaan naar de praktijk. Je kunt deze zelf schrijven, maar je kunt je ook laten voordragen door iemand anders.

2. Je CV, waaruit je expertise met het Topic of the Year 2024 en je inzet om theorie en praktijk te overbruggen duidelijk blijkt.

3. Meerdere wetenschappelijke artikelen (boek/proefschrift), die gerelateerd zijn aan het Topic of the Year. Artikelen die nog niet gepubliceerd, maar al wel geaccepteerd zijn voor publicatie, tellen ook mee. Aanleveren van bovenstaande gegevens kan door de documenten uiterlijk 16 februari 2024 te mailen naar awards@dinetwork.nl

Podium

D&IN biedt de genomineerden een podium tijdens het Topic of the Year-symposium op donderdag 23 mei 2024 en de uitreiking van de awards (donderdag 27 juni 2024). De genomineerden krijgen de mogelijkheid een publicatie te laten opnemen in een speciale uitgave rondom het topic. Deelnemen aan de prijs biedt de genomineerden de gelegenheid om in contact te komen met het bedrijfsleven. Een mooie kans om toegang te krijgen tot nieuwe data en een mogelijk nieuwe samenwerking te starten. De titel levert behalve prestige ook publiciteit op. De genomineerden komen uitgebreid in beeld op de D&IN-websites en socials en er wordt ook aandacht aan de award besteed in Nederlandse marketing- en marketingresearch-vakbladen

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?