Wifi-me-niet register in de maak

Door Jan Roekens | 13-03-2019

De MOA, branchevereniging voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics komt met een register waarin burgers zich kunnen inschrijven als ze niet willen dat zij aan de hand van wifi als passant worden geteld in winkelgebieden.


Wifitrackingbureaus die lid zijn van MOA en aan ‘passanten tellingen via wifi’ doen, kunnen gezamenlijk gebruik maken van het register.

Bij wifitracking worden telefoonsignalen van mensen gebruikt om te registreren hoeveel en hoelang mensen bepaalde plekken bezoeken. Die informatie wordt bijvoorbeeld verzameld voor overheden, gemeentes en bedrijven. Om die reden spreekt de MOA liever over passanten tellingen in plaats van wifitracking.

Verzamelen van persoonsgegevens

In de wifitelsystemen krijgen alle passanten een uniek identificatienummer toegewezen, dat ervoor zorgt dat ze herkend worden door wifinetwerken en niet dubbel geteld worden. Dat nummer is een pseudoniem voor het MAC-adres van hun telefoon. De MAC-adressen worden vervolgens geanonimiseerd om te zorgen dat passanten anoniem blijven. 

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het opslaan van de identificatienummers t.b.v. wifitracking niet toegestaan zonder toestemming van de passanten zelf. Voor passantentellingen geldt dat niet. In de AVG wordt voor onderzoek doeleinden een uitzondering gemaakt. Voor beide toepassingen geldt dat het verzamelen van persoonsgegevens is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indiening register

Het plan voor het wifi-me-niet register van MOA wordt half april ingediend bij de AP. Het plan gaat uit van een zogenaamde opt-out-methode. Daarbij wordt er van uit gegaan dat passanten toestemming geven om gevolgd te worden, tenzij zij zelf aangeven dat niet te willen. De AP benadrukt dat de AVG een dergelijke opt-out-regeling voor marketing doeleinden niet toestaat, voor onderzoekbureaus geldt deze beperking niet.

Bron: MOA, maart 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?