Independent Minds wint pitch onderzoek voor Belgisch crisiscentrum

Door Jan Roekens | 03-01-2022

Independent Minds gaat het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek doen voor het Nationaal Crisiscentrum van België (www.crisiscentrum.be), in het kader van de nieuwe strategie van het centrum omtrent risicocommunicatie.

Independent Minds gaat in eerste instantie in op de risicoperceptie, en de coping-strategieën van de Belgische burger met betrekking tot risico’s van zaken als gezondheid, veiligheid en klimaat. Daarna zullen via segmentatie de verschillende risicoprofielen worden bepaald en omschreven. De uitkomst daarvan vormt de input voor de communicatiestrategie.

Volgens Independent Minds zal veel aandacht uitgaan naar moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals anderstalige burgers, mensen in een moeilijke sociaaleconomische positie, chronisch zieken en anderen.

Het project loopt gedurende het hele jaar 2022 en het bureau werkt voor het project samen met communicatie- en researchexperts van de Universiteit Gent.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?