Nieuw Motivaction label voor arbeidsmarktonderzoek: Sparkey HR strategy and insights

Door Jan Roekens | 06-05-2020

Snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om extra HRinzichten. Daarnaast maakt de huidige coronacrisis meer dan ooit duidelijk dat de relatie die een organisatie met haar medewerkers heeft ‘key’ is in het realiseren van strategische doelen. Met het oog hierop acht Motivaction het tijd om de kennis en ervaring die verspreid is over haar onderzoeksteams te bundelen in een krachtig nieuw expertteam.


Vanaf 1 mei worden alle HRgerelateerde onderzoeken van het Motivaction uitgevoerd door de HRresearchexperts van het nieuwe label Sparkey. Sparkey biedt de sleutel voor een sprankel tussen werkgever en werknemer door op basis van onderzoek te achterhalen wat werknemers drijft, hoe zij hun werk en werkgever beleven en in hoeverre hun inzet aansluit bij de koers van hun werkgever.

Ester Koot, senior strategy consultant HRM bij Sparkey: “Wat de huidige crisis precies gaat betekenen voor de arbeidsmarkt weet niemand, maar dat er iets verandert is een feit. Komt er een ‘opschudding’ van organisaties onder druk van verloren omzet? Wat betekent dat voor de workforce? En komt de war for talent weer terug als de crisis is overwonnen? Er liggen veel vragen die pas goed beantwoord kunnen worden als je weet wat de organisatie en haar werknemers drijft, wie zich thuisvoelt bij de organisatie en wie niet en hoe je medewerkers betrekt bij het realiseren van het doel van de organisatie.  De inzichten die Motvaction in haar onderzoek heeft opgedaan zetten wij in om medewerkers en organisaties productiever, efficiënter en gelukkiger te laten zijn, tijdens en na deze crisis. Als organisatie profiteer je dan ook, van trotse medewerkers en klanten die veranderen in promotors.”

De link tussen marketing en HR

“In feite hebben HR-professionals doelen die lijken op die van hun marketingcollega’s. Marketeers gebruiken onderzoek om hun producten en diensten af te stemmen op de doelgroep. Ook voor de HR-afdeling is het belangrijk om hun doelgroep, huidige en potentiële werknemers, echt goed te begrijpen en de arbeidsmarktcommunicatie daarop te baseren. Wat heb je bijvoorbeeld nodig om een aantrekkelijke werkgever te zijn? Waar onderscheid je jezelf mee? En hoe bind en boei je je doelgroep?” aldus Ester Koot.
De research consultants van Sparkey bieden op basis van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek antwoord op dit soort vragen en meer. “Op basis van insights adviseren we werkgevers over employer branding, medewerkersmotivatie en eigenaarschap. Daarbij verliezen we niet uit het oog wat werkgevers wensen te bereiken. It takes two to tango; werkgevers bieden een plek aan werknemers om zich te ontwikkelen en werknemers dragen bij aan de organisatie doelstellingen. De vonk tussen beiden voert daarbij de boventoon.” stelt Ester Koot.

Meer dan werknemersonderzoek

Sparkey gaat verder dan traditioneel werknemersonderzoek om organisaties te adviseren over hun vraagstuk. Commercieel directeur Karel Slootman: “Motivaction heeft jaren onderzoek ingezet in het ontwikkelen van twee unieke meetinstrumenten: met de WorkProfiler bieden zij bijvoorbeeld inzicht in de drijfveren van huidige medewerker én kan de potentiele doelgroep in kaart worden gebracht. Zo weten organisaties precies hoe ze beide groepen kunnen triggeren. WorkMotiv onderzoek helpt daarnaast pijnpunten en de trots binnen de organisatie identificeren, en stelt zo de prioriteiten scherp. Door onze expertise in een apart label onder te brengen is het nog meer herkenbaar voor onze opdrachtgevers en kunnen we onze klanten nog beter bedienen.”

“In deze bizarre en onstuimige corona-tijden is dit voor mij een droom die uitkomt. Ik kan mij samen met mijn team focussen op waar mijn passie ligt. Ik heb dan wel geen ‘cruciaal beroep’ maar als ik samen met hen door onderzoek kan bijdragen aan het beter laten functioneren van organisaties en het creëren van werkgeluk, aan de juiste persoon op de juiste plek, dan word ik daar blij van.” zegt Ester Koot.

Bron: Persbericht Motivaction, 30 april 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?