Begint Nederland te wennen aan de oorlog in Oekraïne?

Door Jan Roekens | 29-03-2022

Miles Research bracht samen met partner Trendpanel in kaart hoe men in Nederland aankijkt tegen de situatie in Oekraïne. Opvallende uitkomst is dat de ergste schrik ervanaf lijkt te zijn. Het bureau vroeg mensen drie dagen voor de inval hoe ze de tegen de situatie aankeken. Een week na de inval en twee weken later gebeurde dat opnieuw.

Drie dagen voor de inval dacht 40% dat die echt plaats zou gaan vinden. De rest dacht van niet (26%) of wist het niet. In totaal maakte 19% zich veel zorgen over de mogelijke inval.

Toen de inval eenmaal realiteit bleek te zijn, namen de zorgen toe. Een week na de inval maakte men zich vooral veel zorgen over de Oekraïense bevolking (65%). Opvallend genoeg neemt dit twee weken later alweer af tot 57%. In het licht van juist toenemende berichten over oorlogsslachtoffers in bijvoorbeeld Marioepol is dat anders dan wat je verwacht.

Mogelijk hebben de afnemende zorgen vooral te maken met afnemende aandacht. Waar 50% een week na de inval zei de situatie op de voet te volgen, is dit twee weken later gedaald naar 39%. Op dit moment wordt daarbij vooral de TV als medium gebruikt (79%). Social media wordt ook intensief ingezet (44%). De krant staat met 31% onderaan, terwijl de krant juist als betrouwbaarste medium wordt gezien. Social media wordt met afstand het minst vertrouwd als bron.

Wat moet het Westen doen?

Wat betreft sancties zit het Nederlandse publiek aan de ‘lichte’ kant. Slechts 9% vindt ze te streng. Redenen zijn o.a.: de oorlog is de schuld van het Westen, het raakt Nederland te veel, of de gewone Rus wordt te veel het slachtoffer. Aan de andere kant vindt 37% de sancties te licht en kiest men voor bijvoorbeeld het afsluiten van Swift, afsluiten van het gas of militair ingrijpen. Van 50% mag er een no-fly-zone worden ingesteld.

Toch neemt ook hier het draagvlak of gevoel van urgentie binnen twee weken af. Vlak na de inval vond 57% dat er (nog) krachtiger moest worden opgetreden tegen Rusland en vond 59% dat het defensiebudget naar de NAVO-norm van 2% moet. Twee weken later was dit 43% respectievelijk 46%.

Impact op Nederland

Wel stabiel is de verwachte impact op de economie. Ruim 50% verwacht dat we het langdurig zwaar krijgen. Als we dan moeten gaan bezuinigen zal de horeca het zwaarst getroffen worden (82% zal er op bezuinigen). Meer dan een derde van de Nederlanders is van plan hulp te bieden aan Oekraïne of heeft dit al gedaan. Het gaat dan vooral on het doneren van geld. Maar men maakt ook plannen om kleding of voedsel te doneren (60%) of zelf een vluchteling in huis te nemen (19%).

Ongeveer 70% vindt het goed als Oekraïense vluchtelingen in de gemeente of in de eigen wijk worden opgevangen. De vraag is of deze gastvrije gevoelens langdurig overeind blijven of ook op termijn afnemen. Een compleet rapport is hier te vinden.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?