Bi-culturele Nederlanders ondervertegenwoordigd in hoge posities mkb

Door Jan Roekens | 07-07-2022

Onderzoek van Motivaction laat zien dat bi-culturele Nederlanders nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op management- en directieniveau in het mkb. Gemiddeld genomen blijkt het medewerkersbestand in het mkb een afspiegeling te zijn van de samenleving, maar dit is niet het geval op het niveau waar beslissingen genomen worden. Kleine(re) organisaties (met minder dan 50 werknemers) zijn overwegend niet divers op alle niveaus.

De resultaten komen uit het onderzoek ‘Trendmeter Diversiteit & Inclusie in het middenbedrijf’ dat Motivaction op eigen initiatief uitvoerde. Een van de thema’s van het onderzoek was de arbeidsmarktpositie van bi-culturele Nederlanders. Het mkb in Nederland ziet discriminatie en ongelijkheid als een groot maatschappelijk probleem en het erkent de eigen rol om die te bestrijden. Tegelijkertijd heeft de grote meerderheid van de organisaties geen beleid of doelstellingen om bi-cultureel talent binnen te halen of te behouden, en ook niet om discriminatie of grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Dit is vooral een probleem voor hogere functies. De resultaten van het onderzoek worden onderschreven door de SER Diversiteit in Bedrijf.

Barometer

Verreweg de meeste mensen werken in het mkb. Daarom is dit onderzoek ook zo belangrijk zegt Bob Schenk, Research Manager Diversiteit & Inclusie bij Motivaction. ‘Kleine en middelgrote bedrijven zijn verantwoordelijk voor bijna twee derde van de werkgelegenheid. Daarom is dit onderzoek zo relevant als barometer voor diversiteit en inclusie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Vaak gaat de meeste aandacht uit naar grote bedrijven, maar als we willen dat iedereen gelijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt, is het relevant om te kijken hoe we die juist in het mkb het best kunnen realiseren. Daar zal de politiek ook naar moeten kijken als ze binnenkort een wetsvoorstel hierover gaan behandelen.’ Het wetsvoorstel ‘wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ is nu in behandeling bij de Tweede Kamer.

Inzet

Er zal volgens de nieuwe wetgeving van werkgevers verwacht worden dat ze aantoonbaar inzet plegen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Maar die urgentie ontbreekt nog. Bijna de helft vindt dat het belang van diversiteit voor organisaties wordt overdreven. Men denkt niet meer doelgroepen of klanten te bereiken of innovatiever en winstgevender te zijn, of dat het goed is voor het imago. Ook laat het onderzoek zien dat het mkb geen beleid of doelstellingen heeft die gericht zijn op werving en selectie (81%) of het behoud (85%) van bi-culturele Nederlanders. Door bijna twee derde wordt geen beleid gemaakt om een inclusieve werksfeer te creëren. De toegenomen aandacht in het maatschappelijk debat heeft er evenmin voor gezorgd dat er bij de meeste bedrijven sprake is van (meer) aandacht voor diversiteit en inclusie. En als organisaties om zich heen kijken worden ze ook niet aangespoord. Een derde ziet dat het in de eigen branche steeds belangrijker wordt, maar een ruime meerderheid ziet dat niet of is neutraal.

Achterblijven

Bedrijven tot 50 werknemers hebben veel minder vaak bi-culturele Nederlanders in dienst. Bij de kleinste bedrijven (met 10 tot 19 werknemers) heeft minder dan de helft minimaal één bi-culturele werknemer. Voor organisaties met 20-49 werknemers ligt dit percentage hoger. Ongeveer twee derde heeft een bi-culturele werkenemer. Van de bedrijven met meer dan 50 werknemers heeft de overgrote meerderheid een divers samengesteld personeelsbestand.

Motivaction is Kennispartner van Daily Data Bytes

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?