Dalend enthousiasme over werk en werkgever

Door Jan Roekens | 02-05-2023

Voor het eerst in een paar jaar is het aantal promoters gedaald bij Nederlandse bedrijven: van 31% in 2022 naar 27% in 2023. Minder promoters betekent minder enthousiaste medewerkers die hun werkgever zouden aanbevelen bij anderen. Opvallend is dat de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse werknemers juist iets is gestegen: 7,5 in 2023 tegenover 7,4 in 2022. Dit blijkt uit het medewerker-belevingsonderzoek van Integron.

Volgens Robert Mentink, BU Manager Employee Experience bij Integron, zijn er verschillende redenen voor de daling. ‘Promoters worstelen bij veel organisaties nogal eens met de werk-privébalans. Juist enthousiaste medewerkers doen hun werk graag, maar nemen vaak ook lang te veel hooi op hun vork. Dat zorgt hier en daar voor ergernis en meer uitval. Daarnaast merken ook promoters dat het leven duurder is geworden. Daarom staat salaris ook bij hen in de top van verbeterpunten, evenals de wens naar meer waardering, vooral van hun leidinggevende.’

Werkdrukpieken

Ook een factor van belang in de ‘enthousiasme-daling’ is het bijna chronische tekort aan medewerkers op de arbeidsmarkt. Beweging op de arbeidsmarkt zorgt voor lokale werkdrukpieken binnen organisaties. Het aantal mensen dat een te hoge werkdruk ervaart, steeg met 3% ten opzichte van 2022. De groep die een goede werkdruk ervaart, omvat ook de grootste groep promotors.

 Gen Z verdeeld

Het onderzoek toont verder dat vooral de generaties die al wat langer op de arbeidsmarkt zijn minder enthousiast zijn geworden. Mentink: ‘De generatie X en babyboomers laten beide een verschuiving zien door een afname van promotors. Gen Z is redelijk verdeeld. Daar zijn de promotors en detractors bijna in balans. 34% van de Gen Z-respondenten zegt gesolliciteerd te hebben naar een baan bij een andere werkgever in de afgelopen 12 maanden. 43% is van plan dit aankomend jaar te doen. Het draait bij deze groep niet direct om tevredenheid, maar vooral ook om ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden. Verwacht wordt dat in 2025 27% (bijna drie miljoen mensen) en in 2030 34% (3,7 miljoen mensen) van de beroepsbevolking valt in Generatie Z.’

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?