Hoe kijken Nederlanders naar gezondheid en zorg?

Door Jan Roekens | 11-10-2022

In verschillende studies, zoals de World Mental Health Day survey & Global Health Service Monitor, onderzocht Ipsos hoe de Nederlandse bevolking, in vergelijking met 34 andere landen, kijkt naar gezondheid en zorg. Daaruit komen zes key insights naar voren.

1. Meer zorgen over het coronavirus dan over mentale gezondheid

Alhoewel het coronavirus nog steeds de grootste zorg is, is er een sterke afname sinds 2021. Op dit moment maakt 42% zich er zorgen over. Op de tweede plaats staat kanker, met 40%, en dat geldt voor zowel jong en oud als voor man en vrouw.

Op de derde plek staat mentale gezondheid. Een derde maakt zich hier, net als vorig jaar, zorgen over. Gemeten over de 34 onderzochte landen is te zien dat mentale gezondheid als zorgelijker wordt ervaren dan kanker en dat er een stijging is van 4%. Dit is in Nederland nog niet het geval.

2. Mentale en fysieke gezondheid even belangrijk

Acht op de tien Nederlanders vinden mentale en fysieke gezondheid even belangrij; 9% vindt de eigen mentale gezondheid belangrijker dan de fysieke (6%). Wereldwijd is dit ook het geval onder elke bevolkingsgroep. Onder de leeftijdsgroepen is wel een verschil. Zo vindt 15% van de groep onder de 35 jaar mentale gezondheid belangrijker dan fysieke gezondheid.

3. Meer zorgen over obesitas en diabetes bij mannen dan bij vrouwen

Ipsos onderzocht welke ziektebeelden als grootste probleem worden gezien. Significant meer mannen dan vrouwen maken zich zorgen over obesitas en diabetes als gezondheidsprobleem. Vrouwen maken zich meer zorgen over mentale gezondheid en stress.

4. Positief over de Nederlandse gezondheidszorg

De meeste Nederlanders zijn positief over het gezondheidssysteem, maar minder over de toekomst. Ook komt naar voren dat het gezondheidssysteem overbelast is; drie op de vier is het hier mee eens. Gen Z bekijkt het positiever. 42% denkt dat het systeem zal verbeteren. Daarentegen zegt een kwart van de ouderen dat het zal verslechteren. Vrouwen zijn ook duidelijk kritischer over de toekomst van ons gezondheidssysteem dan mannen.

5. Huiverig over het tekort aan zorgpersoneel

Niet verrassend, maar men maakt zich het meeste zorgen over het tekort aan personeel in de zorg. Van alle 34 onderzochte landen staat Nederland in de top 3, vlak achter Zweden en Frankrijk. De ondervraagde 50-plussers zijn het bangst voor personeelsproblemen. Nederlanders maken zich ook zorgen om de toenemende vergrijzing en bureaucratie.

6. Gezondheidszorg voor iedereen in Nederland gelijk

Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat iedereen in Nederland van dezelfde zorgkwaliteit kan genieten. Dat aantal is wel dalende. Zo was Nederland in 2020 positiever dan nu. Dit kan te maken hebben met het coronavirus en de toenemende druk op de gezondheidszorg.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?