‘Integratie GenAI in sociale media schaadt de gebruikerservaring’

Door Jan Roekens | 04-01-2024

Uit onderzoek van Gartner blijkt dat 53% van de consumenten vindt dat de huidige staat van sociale media slechter is dan vijf jaar geleden. De belangrijkste redenen zijn verkeerde informatie, ondeugdelijke databestanden en de opkomst van bots.

De bezorgdheid over de impact van GenAI in sociale media is groot: meer dan 7 op de 10 consumenten zijn het erover eens dat een verdere integratie van GenAI in sociale media de gebruikerservaring zal schaden.

‘Sociale media blijven hét kanaal voor digitale marketing, maar consumenten proberen die media minder te gebruiken’ aldus Emily Weiss, Senior Principal Researcher bij Gartner. ‘Een aanzienlijk deel van de respondenten zegt dat ze, in vergelijking met een paar jaar geleden, minder van hun eigen leven en inhoud delen. Naarmate de aard van het gebruik van sociale media en de ervaring van de platforms verandert, moeten CMO’s hun strategieën voor klantenwerving en loyaliteitsbehoud daarom herzien.’

Op zoek naar AI-vrije merken

72% van de consumenten gelooft dat op AI gebaseerde contentgeneratoren valse of misleidende informatie kunnen verspreiden. Bovendien blijkt dat de perceptie van consumenten dat AI-gedreven ervaringen en mogelijkheden beter zijn dan die van mensen, aan het eroderen is. ‘Wantrouwen en gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheden van AI zullen sommige consumenten ertoe aanzetten om op zoek te gaan naar AI-vrije merken en interacties’, aldus Weiss. ‘Een deel van de merken zal AI mijden en prioriteit geven aan meer menselijke positionering. Dat voorkomt de perceptie van het merk als onpersoonlijk en eenvormig.’

Creatieve inspanning

Een groot deel van de aantrekkingskracht van GenAI voor CMO’s draait om productiviteit en kostenbesparingen, vooral voor creatie. De verbeterde productiviteit stelt creatieve functies echter in staat om zich beter te richten op meer geavanceerde strategische creatieve inspanningen, zoals het benutten van GenAI-product- en service-innovatie.

Klaar voor zoeken met AI

Uit ander onderzoek van Gartner blijkt dat consumenten klaar staan voor AI-gedreven zoeken; 79% verwacht het binnen een jaar te gebruiken. Bovendien zegt 70% op zijn minst enig vertrouwen te hebben in door GenAI ondersteunde zoekresultaten.

Merken beschermen tegen misleiding door AI

Door de snelle vooruitgang op gebied van GenAI kunnen bedrijven niet meer over de kaders en best practices beschikken om verantwoord gebruik te garanderen en risico’s te beperken. ‘Naarmate content die met GenAI-tools is gemaakt zich via marketingkanalen verspreidt, zal transparantie over het gebruik ervan meer noodzakelijk worden om het vertrouwen van klanten te behouden’, aldus Weiss.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?