Kwalitatief onderzoek na corona

Door Martin de Bruin | 28-06-2021

Martin de Bruin onderzocht in mei de veranderende wereld van kwalitatief onderzoek, een wereld waarin veel is verschoven naar online. Eind mei publiceerden we zijn rapport. In dit artikel vat hij de hoofdpunten nog eens samen. En op 9 juli is er – voor MOA-leden – een Meet-up over het onderwerp.

De meest gebruikte software is de video-vergadersoftware van o.a. Zoom, Webex en Teams. Maar het gebruik van dit soort software kent schaduwkanten.

  • De privacy van de deelnemers is niet gewaarborgd als zij onder hun volledige naam in de vergadering verschijnen (wat regelmatig gebeurt).
  • Het is storend als opdrachtgevers tijdens het gesprek bij de vergadering inhaken. Dit is des te storender als zij hun camera en microfoon niet hebben uitgeschakeld (wat regelmatig gebeurt).
  • Opnamen worden in veel gevallen bewaard in de cloud. Als de onderzoeker van tevoren niet heeft vastgesteld waar de opnamen worden bewaard (binnen of buiten Europa) dan gelden er andere privacyregels dan waar de MOA vanuit gaat.
  • Opnamen delen met de opdrachtgever is lastig en moet via aparte uitwisselingssites worden geregeld.

In het onderzoeksrapport wordt ingegaan op de mogelijkheden van andere interviewsoftware. Het is opvallend dat de overgrote meerderheid van onderzoekers en selectiebureaus weinig of geen gebruik lijken te maken van interviewsoftware die speciaal voor marktonderzoek is ontwikkeld.

Transitie

Het is soms moeilijk om respondenten op tijd en met de juiste apparatuur aan te laten sluiten. Een van de gevolgen hiervan is dat de netto interviewtijd is gedaald. Er zijn discussies tussen selectiebureaus en onderzoekers over wie hier verantwoordelijk voor is.
Het is wel gemakkelijker geworden om respondenten vanuit het gehele land te betrekken bij kwalitatief onderzoek. Dit verhoogt de haalbaarheid van bepaalde selecties. Aan de andere kant worden sommige selectie juist bemoeilijkt door het gebruik van technische tools. Denk hierbij aan doelgroepen zoals laaggeletterden.
Het algehele gevoel bij de onderzoekers is dat de kwaliteit van online onderzoek bij individuele interviews vergelijkbaar is met offline interviews. Dit geldt niet voor focusgroepen. Modereren is lastiger. Respondenten spreken niet met elkaar maar tegen elkaar.
Doordat er niet meer vanuit locaties hoeft te worden meegekeken is de belangstelling voor meekijken gegroeid. Het samenwerken met de opdrachtgever is op zich wel moeilijker geworden. Onderzoekers weten soms niet wie meekijkt en missen de kleine gesprekjes tussendoor.

Hybride

Online kwalitatief onderzoek brengt methodologische en pragmatische voordelen met zich mee. Ben je eenmaal daaraan gewend, dan is terugkeer lastig voorstelbaar. Argumenten zoals betere geografische spreiding, een betere kwaliteit van de selectie en meer betrokkenheid vanuit de opdrachtgever spelen daarbij een belangrijke rol.
Er is consensus over de toekomst: die wordt hybride. De eerste of juist de laatste sessie zal offline worden gehouden. De rest blijft online. Als professionals zijn we het dan natuurlijk wel aan onze stand verplicht om verder te professionaliseren.

  • Basisingrediëntje zoals meekijken, opnemen en privacy kunnen natuurlijk beter worden geregeld.
  • Daarnaast biedt professionele software mogelijkheden om beter en rijker onderzoek te doen. De inzet van professionele software maakt bijvoorbeeld de naadloze combinaties van interviews en focusgroepen met onbegeleide usability tests, consumentensafari’s, co-creatie en kwantitatief onderzoek mogelijk.

MOA Expert Network Meet-up over de toekomst van kwalitatief onderzoek

Op vrijdag 9 juli a.s. gaan vier professionals in gesprek over de toekomst van kwalitatief onderzoek. Dat gebeurt tijdens de MOA Expert Network Meet-up. Deelnemers aan het gesprek zijn Diane Steinhaus, Research Director bij MARE, Martin de Bruin, zelfstandig onderzoeker en auteur van ‘Kwalitatief onderzoek in tijden van corona’, Nieske Witlox, kwalitatief onderzoeker in hart en nieren en eigenaar van Co-efficiënt en Britt Spaan, marktonderzoeker bij UWV, Gespreksleider is Marit Klooster, managing director van Ruigrok NetPanel. Onderwerpen:

  • Wat zijn de voor- en nadelen van online kwalitatief onderzoek?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van face-to-face-onderzoek (afgezet tegen online)?
  • Wat moet er beter worden geregeld als de toekomst hybride wordt?

De Meet-up is live te volgen, maar is alleen toegankelijk voor MOA-leden. Ook meekijken en -praten? Word lid van MOA.

Auteur: Martin de Bruin, Kwalitatief onderzoeker

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?